Στην Data Communication, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί βασική παράμετρο της φιλοσοφίας, του μοντέλου διοίκησης και της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

Έχοντας αναλάβει το ρόλο ενός υπεύθυνου “πολίτη” απέναντι στην κοινωνία, στηρίζουμε διαχρονικά πρωτοβουλίες με ουσιαστική συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο. Από την ίδρυση της εταιρείας έως σήμερα, διοργανώνουμε ή συμμετέχουμε δυναμικά σε δράσεις ευθύνης που έχουν στόχο την ελπίδα, την υποστήριξη και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Παράλληλα, προσφέρουμε δωρεάν τα προϊόντα, την τεχνογνωσία και τις υπηρεσίες μας σε Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ), Ιδρύματα και Σωματεία  συμβάλλοντας με τον δικό μας τρόπο στο σημαντικό έργο που προσφέρουν.

Άρθρα