ALCHIMICA

Εξειδικευμένη στα συστήματα πολυουρεθάνης ενός ή δύο συστατικών για στεγανοποίηση και αδιαβροχοποίηση, η εταιρεία παρέχει μία ευρεία γκάμα προϊόντων προσφέροντας λύσεις για την μόνωση και προστασία επιφανειών παντός είδους

Η εταιρεία

Η ALCHIMICA™ είναι μια δυναμική εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στην έρευνα, ανάπτυξη και παρασκευή χημικών για τον κατασκευαστικό και βιομηχανικό κλάδο.

 

Η αξιοπιστία που εμπνέει το όνομα ALCHIMICA™ είναι αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθειας καθώς, για πάνω από 30 χρόνια, η εταιρεία αναπτύσσει προϊόντα που υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές στεγανοποίησης και αδιαβροχοποίησης και των πιο απαιτητικών έργων.

Επιχειρηματικές Προκλήσεις

 • Μείωση χρόνου υπολογισμού μισθοδοσίας για κεντρικό και υποκατάστημα
 • Απόλυτος έλεγχος προσέλευσης εργαζομένων
 • Παρακολούθηση λοιπών στοιχείων ωρομέτρησης (Αργίες, Άδειες, Απουσίες, Ασθένειες)
 • Καταγραφή & παρακολούθηση παροχών προς το προσωπικό (ασφαλιστήρια συμβόλαια)
 • Αυτοματοποιημένες διαδικασίες υποβολών προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, ΣΕΠΕ,ΟΑΕΔ ,ΤΑΧΙS
 • Παρακολούθηση της πρόσβασης των χρηστών στα δεδομένα, διαφοροποίηση δικαιωμάτων ανά χρήστη, καταγραφή ιστορικού αλλαγών
 • Διαχείριση βιογραφικών ήδη υφισταμένων αλλά και εν δυνάμει εργαζομένων
 • Παρακολούθηση, διαχείριση εργαζομένων ανά τμήμα
 • Δημιουργία αρχείου πληρωμών σε Τράπεζα
 • Σύνθετες απαιτήσεις στατιστικών και οικονομικών αναφορών

Λύση

Για την υλοποίηση των απαιτήσεων της ALCHIMICA προκρίθηκε το Premium HRM της Data Communication, ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, ανοικτό σε περαιτέρω επεκτάσεις.

 

Η συγκεκριμένη λύση παρείχε:

 

 • Αυτόματη μετάπτωση στοιχείων εργαζομένων από το αποσυρόμενο λογισμικό
 • Απόλυτη προσαρμογή της βάσης στις ιδιαιτερότητες και τους κανόνες του πελάτη
 • Πλήρη διαχείριση δεδομένων ρολογιού με δυνατότητα επεξεργασίας και σύνδεση με αυτόματο υπολογισμό μισθοδοσίας (ασφαλιστικές ημέρες, ώρες υπερεργασίας/υπερωρίας)
 • Λεπτομερή απεικόνιση παρουσιών & αδειών εργαζομένων μέσω του υποσυστήματος "Άδειες-Απουσίες"
 • Δυνατότητα παρακολούθησης υπολοίπων 
 • Προσαρμοσμένες οικονομικές αναφορές μέσω του ενσωματωμένου εργαλείου Report Generator.
 • Ταυτόχρονη διασύνδεση με το σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας (BI) Business Analysis για επεξεργασία και στατιστική ανάλυση των δεδομένων (OLAP Cubes)
 • Aπόλυτα αξιόπιστη ασφάλεια με ορισμό πολλαπλών επιπέδων πρόσβασης
 • Επικοινωνία με τα μηχανογραφικά συστήματα όλων των ελληνικών τραπεζών
 • Εκτύπωση, ηλεκτρονική υποβολή όλων των εντύπων Taxiς & Εργάνη, καθώς και αρχείων ΑΠΔ και ΤΣΜΕΔΕ

Οφέλη

 • Μείωση λειτουργικού κόστους εταιρείας
 • Απλοποίηση της έκδοσης μισθοδοσίας μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών
 • Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας ανθρωπίνου λάθους ως προς τον υπολογισμό των ωρών εργασίας και, κατά συνέπεια, των αποδοχών των εργαζομένων αλλά και των υπολειπόμενων αδειών
 • Άμεση ενημέρωση του Λογιστηρίου και της Διοίκησης σε ό,τι αφορά την απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού ανά τμήμα, θέση και κέντρο κόστους
 • Εγγύηση συνεχούς ενημέρωσης για το διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό και φορολογικό πλαίσιο

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν

Ανθρώπινο Δυναμικό & Μισθοδοσία |

Premium HRM

Ολοκληρωμένη λύση Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων για να μεγιστοποιήσετε κάθε επένδυση που κάνετε για τους εργαζομένους σας.

Περισσοτερα

Ανθρώπινο Δυναμικό & Μισθοδοσία |

Premium HRM Μισθοδοσία

Το Premium HRM Μισθοδοσία αποτελεί το πιο λειτουργικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα μισθοδοσίας της ελληνικής αγοράς. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τα λογιστικά γραφεία, ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους και το είδος των εργασιακών σχέσεων. Παρακολουθεί ολοκληρωμένα όλα τα στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία των εργαζομένων, καλύπτει οποιαδήποτε ανάγκη και διαθέτει απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης.

 

Διαλέξτε το Premium HRM Μισθοδοσία που σας ταιριάζει.

Περισσοτερα

ΕΡΓΑ

Δείτε τα υπόλοιπα έργα στον κλάδο Βιομηχανίας

Επικοινωνία