Καραγιάννης - Καρατζόπουλος

Ελληνικός κινηματογραφικός οργανισμός

Η εταιρεία

Η εταιρεία Καραγιάννης - Καρατζόπουλος είναι ελληνική κινηματογραφική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1966 από τον σκηνοθέτη Κώστα Καραγιάννη και τον οπερατέρ-μοντέρ Αντώνη Καρατζόπουλο. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έγινε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ταινιών στην Ελλάδα.

 

Η εταιρεία πραγματοποίησε την παραγωγή σε 118 ταινίες και συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους σταρ της εποχής.

 

Από το 1990 η εταιρεία ασχολήθηκε κυρίως με τη διανομή ταινιών, συγκεντρώνοντας ταινίες ανεξάρτητων παραγωγών. Έχει αγοράσει συνολικά 180 ελληνικές ταινίες, ενώ από το 2013 συμμετέχει σε αρκετές εμπορικές παραγωγές του νέου ελληνικού κινηματογράφου.

Επιχειρηματικές Προκλήσεις

H εταιρεία Καραγιάννης - Καρατζόπουλος αναζήτησε μία σύγχρονη, αξιόπιστη λύση Πληροφορικής που να καλύπτει τις επιχειρηματικές της ανάγκες και να παρακολουθεί πλήρως τη χρηματοοικονομική της κατάσταση. Η νέα λύση όφειλε να καλύπτει, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:

 

 • Πλήρη παρακολούθηση των κινηματογραφικών ταινιών
 • Παρακολούθηση των σεναριογράφων, σκηνοθετών, τεχνικών ανά ταινία & των δικαιωμάτων τους
 • Παρακολούθηση των συμφωνητικών προβολής
 • Παρακολούθηση των πηγών εσόδου ανά ταινία
 • Πλήρη λογιστική παρακολούθηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων
 • Σύνθετες ανάγκες πληροφόρησης

Λύση

Για την κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων η εταιρεία Καραγιάννης - Καρατζόπουλος εμπιστεύτηκε την Data Communication (DC), η οποία ανέλαβε την υλοποίηση και υποστήριξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων WinEra ERP, καθώς και του εργαλείου Επιχειρηματικής Ευφυΐας Business Analysis.

 

Συνολικά η λύση που αναπτύχθηκε κάλυψε πλήρως λειτουργικές περιοχές, όπως:

 

 • Παραμετροποίηση των ταινιών σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τους συντελεστές της κάθε ταινίας
 • Παραμετροποίηση των πηγών εσόδου
 • Πληθώρα τυποποιημένων αναφορών
 • Δημιουργία custom αναφορών σύμφωνα με τις σύνθετες ανάγκες της εταιρείας
 • Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων
 • Εγγύηση συνεχούς αναβάθμισης & άμεσης ανταπόκρισης της εφαρμογής στο μεταβαλλόμενο νομοθετικό περιβάλλον

Οφέλη

Τα άμεσα και μετρήσιμα οφέλη που αποκόμισε η Καραγιάννης - Καρατζόπουλος συνοψίζονται σε:

 

 • Μείωση λειτουργικού κόστους εταιρείας
 • Συγκέντρωση των σύνθετων πληροφοριών του οργανισμού σε ένα ενιαίο σύστημα και άμεση αξιοποίησή τους από τους χρήστες
 • Σφαιρική, διαρκώς ενημερωμένη εικόνα των οικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων
 • Αξιοποίηση του πλούτου των δεδομένων του ίδιου του οργανισμού για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν

BI |

Business Analysis

Εργαλείο Eπιχειρηματικής Eυφυΐας (Business Intelligence) για τη δημιουργία στατιστικών αναλύσεων και αναφορών.

Περισσοτερα

ΕΡΓΑ

Δείτε τα υπόλοιπα έργα του κλάδου Τουρισμού, Εστίασης και Ψυχαγωγίας

Επικοινωνία