Καραγιάννης - Καρατζόπουλος

Ελληνικός κινηματογραφικός οργανισμός