Πολιτική Απορρήτου

Η Data Communication MON. Α.Ε. είναι αφοσιωμένη στην προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που της παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Απορρήτου, καθώς και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (General Data Protection Regulation – GDPR). Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αποσκοπεί στην κατοχύρωση ενός υψηλού επιπέδου  προστασίας των προσωπικών δεδομένων όλων των επισκεπτών / χρηστών του δικτυακού τόπου www.datacommunication.gr.

Οι παρακάτω όροι αφορούν τους πελάτες και χρήστες των προϊόντων και υπηρεσιών της Data Communication αλλά και μη πελάτες - επισκέπτες του εταιρικού ιστοτόπου ή ενδιαφερόμενους για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις δραστηριότητες της Data Communication- και περιγράφουν τη συλλογή, τη χρήση, την αποκάλυψη, τη διατήρηση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι όροι ισχύουν για τον παρόντα ιστότοπο ως λειτουργεί σήμερα. Εάν στο μέλλον ο ιστότοπος αποκτήσει πρόσθετη λειτουργικότητα, ενδέχεται να ενταχθούν νέοι όροι στην παρούσα πολιτική για τους οποίους θα σας ενημερώνουμε δημοσιεύοντας νέα έκδοση της Πολιτικής στον δικτυακό τόπο. 

H Data Communication συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα των επισκεπτών και χρηστών του δικτυακού τόπου με σκοπό την καλή λειτουργία του δικτυακού τόπου και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους χρήστες του.  

 

Τρόπος Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

Παροχή δεδομένων από τον χρήστη
Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα η Data Communication  συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε με τη βούλησή σας με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Με τη χρησιμοποίηση των δικτυακών τόπων, τις εφαρμογές ή τις υπηρεσίες της Data Communication (συμπεριλαμβανομένων δωρεάν δοκιμών). Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει: το όνομά σας (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος επιχείρησης), τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, το επάγγελμά σας ή τον τίτλο της θέσης σας. Η Data Communication μπορεί επίσης να σας ζητήσει να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή σας και τις προτιμήσεις σας.
 • Με την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας χρησιμοποιώντας τους ιστότοπους, τις εφαρμογές ή τις υπηρεσίες της Data Communication. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει: το όνομά σας (συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής επωνυμίας), τη διεύθυνση, την επαφή (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), τον ΑΦΜ, τη Δ.Ο.Υ και τις λεπτομέρειες πληρωμής.
 • Με τη συμπλήρωση από εσάς οποιουδήποτε είδους φόρμας, τη συμμετοχή σας σε έρευνες, τη δημοσίευση σε blogs, την αποστολή σχολίων ή μηνυμάτων σας, τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή βραβεύσεις, το «κατέβασμα» (downloading) πληροφοριών,  όπως οδηγίες χρήσης ή άλλες εκδόσεις (συμπεριλαμβανομένων των νέων εκδόσεων εφαρμογών λογισμικού) ή τη χρήση του ιστότοπου, των εφαρμογών ή υπηρεσιών της Data Communication.
 • Με την αλληλεπίδραση με την Data Communication χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά μέσα.
 • Με την αποστολή των στοιχείων επικοινωνίας σας στην Data Communication κατά την εγγραφή σας για να χρησιμοποιήσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε ιστοσελίδες, εφαρμογές ή υπηρεσίες που διαθέτει η Data Communication, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής σας στη λίστα αποδεικτών του ενημερωτικού Newsletter, ή σε επόμενες ενημερώσεις αυτών των στοιχείων από εσάς. 
 • Με την επικοινωνία με την Data Communication εκτός ηλεκτρονικής σύνδεσης, για παράδειγμα μέσω τηλεφώνου, φαξ, SMS, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομείου, συνάντησή σας με εκπρόσωπο της Data Communication, συμμετοχή σας σε σεμινάρια ή ημερίδες που διοργανώνει ή συμμετέχει ως χορηγός η Data Communication.
 • Επίσης, η Data Communication συλλέγει πληροφορίες για εσάς όταν συμπληρώνετε ή / και εγκαταλείπετε τυχόν πληροφορίες που εισάγονται στον ιστότοπo της Data Communication ή / και σε άλλες ηλεκτρονικές φόρμες και ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να σας υπενθυμίσουμε να συμπληρώσετε τυχόν εκκρεμείς πληροφορίες ή / και για σκοπούς μάρκετινγκ.
 • Η Data Communication μπορεί να βελτιώσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από εσάς με πληροφορίες που λαμβάνει από τρίτους που έχουν το δικαίωμα να μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες. Για παράδειγμα, πληροφορίες από πιστωτικούς οργανισμούς, παρόχους πληροφοριών αναζήτησης ή δημόσιες πηγές (π.χ. για σκοπούς δέουσας επιμέλειας πελατών), αλλά σε κάθε περίπτωση όπως επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους.

Εάν σκοπεύετε να δώσετε στην Data Communication πληροφορίες προσωπικών δεδομένων σχετικά με κάποιον άλλο, είστε υπεύθυνος για να διασφαλίσετε ότι συμμορφώνεστε με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις και συναίνεση σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Εφόσον απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, πρέπει να διασφαλίσετε ότι εκ των προτέρων έχετε τη ρητή συγκατάθεσή τους και να τους εξηγήσετε τον τρόπο συλλογής, χρήσης, αποκάλυψης και διατήρησης των προσωπικών τους δεδομένων ή να τους καθοδηγήσετε για να διαβάσουν την παρούσα πολιτική Προστασίας Απορρήτου της Data Communication. 

 

Αυτόματη Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων
Ο ιστότοπος, οι εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητά) και οι υπηρεσίες της Data Communication ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνολογία που επιτρέπει στην εταιρεία μας να:

 • Ελέγχει συγκεκριμένες πληροφορίες από τη συσκευή ή τα συστήματά σας που σχετίζονται άμεσα με τη χρήση των ιστοτόπων, των εφαρμογών ή των υπηρεσιών από εσάς, για επιβεβαίωση ότι οι ιστοσελίδες, οι εφαρμογές ή οι υπηρεσίες της Data Communication χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχουν συμφωνηθεί μαζί σας και για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.
 • Λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τυχόν τεχνικά προβλήματα ή άλλα ζητήματα σχετικά με τον ιστότοπο, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες της Data  Communication.
 • Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το πώς εσείς και οι χρήστες χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες των δυνατοτήτων του ιστότοπου, των εφαρμογών και των υπηρεσιών της Data Communication.
 • Συλλέγει στατιστικές πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον από το οποίο έχετε πρόσβαση στις εφαρμογές ή τις υπηρεσίες της Data Communication.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις απορρήτου στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή στις εφαρμογές και τις υπηρεσίες της Data Communication (όπου αυτό ισχύει).

 

Mobile Data 
H Data Communication μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες μέσω εφαρμογών που εσείς ή οι χρήστες σας εγκαθιστούν στις κινητές τους συσκευές, για να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο, τις εφαρμογές ή τις υπηρεσίες της Data Communication ή που χρησιμοποιείτε εσείς ή οι χρήστες σας για την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτή την εφαρμογή για κινητά. Αυτές οι εφαρμογές για κινητά μπορεί να είναι εφαρμογές της ίδιας της Data Communication, ή να ανήκουν σε τρίτους. Σε περίπτωση που η εφαρμογή για κινητά ανήκει σε τρίτο μέρος, πρέπει να διαβάσετε τη δήλωση απορρήτου αυτού του τρίτου μέρους, όπως θα ισχύει για τη χρήση αυτής της εφαρμογής τρίτου μέρους. Η Data Communication δεν είναι  υπεύθυνη για εφαρμογές κινητών τηλεφώνων τρίτου μέρους και για τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών μέσω αυτών.

Οι εφαρμογές για κινητά μπορεί να παράσχουν στην Data Communication πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής από το χρήστη, καθώς και τη χρήση των εφαρμογών και των υπηρεσιών που προσπελάσατε χρησιμοποιώντας αυτή την εφαρμογή για κινητά. Η Data Communication μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για την παροχή και βελτίωση των δικών της εφαρμογών ή υπηρεσιών. 

Η Data Communication ενδέχεται να παρακολουθεί και να καταγράφει τις επικοινωνίες μαζί σας, πάντα κατόπιν ενημέρωσής σας, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και των τηλεφωνικών συνομιλιών. Οι πληροφορίες που συλλέγει μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς εκπαίδευσης, διασφάλισης ποιότητας, για την  καταγραφή λεπτομερειών σχετικά με τον ιστότοπο, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες που αγοράζετε από την Data Communication ή ενδιαφέρεστε γι’ αυτές καθώς και για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων της Data Communication.

 

Cookies & παρόμοιες τεχνολογίες
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) της συσκευής σας, όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των επισκεπτών του ιστότοπου.  H Data Communication χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες, ώστε να σας βοηθήσει να εκμεταλλευθείτε τους ιστότοπους, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες της καλύτερα, ενώ, παράλληλα, συμβάλλουν, με την ανάλυση των στατιστικών δεδομένων σχετικά με την επισκεψιμότητα, στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει ο ιστότοπος. 

Τα cookies ενός ιστότοπου μπορεί να είναι: 

 • Cookies περιόδου λειτουργίας (session cookies): προσωρινά cookies που εντοπίζουν και παρακολουθούν χρήστες στον ιστότοπο, τα οποία διαγράφονται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.
 • Μόνιμα cookies (persistent cookies) : cookies που επιτρέπουν στον ιστότοπο να "θυμάται" ποιος είστε καθώς και τις προτιμήσεις σας. 
 • Απαραίτητα cookies (necessary cookies): Πρόκειται για cookies που απαιτούνται για να λειτουργούν σωστά οι ιστοσελίδες (πχ. σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας ή να θυμάστε τι έχετε τοποθετήσει στο καλάθι αγορών σας).
 • Cookies απόδοσης και τεχνολογίες ανάλυσης (performance cookies & analytics technologies): Πρόκειται για cookies που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες και οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπος (δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν έναν επισκέπτη ή έναν χρήστη). 
 • Cookies λειτουργικότητας (functionality cookies): Πρόκειται για cookies που επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές σας στον συγκεκριμένο ιστότοπο (όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και να παρέχει βελτιωμένες, πιο προσωπικές λειτουργίες. 
 • Φάροι ιστότοπου και παρακολούθησης παραμέτρων (web beacons & parameter tracking cookies): Χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των χρηστών που έχουν επισκεφτεί τον ιστότοπο, αφού έχουν κάνει κλικ σε μια διαφήμιση, σε έναν άλλο ιστότοπο ή σε e-mail. Οι διαδικτυακοί φάροι συλλέγουν περιορισμένες πληροφορίες και δεν εντοπίζουν συγκεκριμένα άτομα. 
 • Έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησης ώστε να περιορίσετε τα cookies ή ακόμα να αποκλείσετε όλα τα cookies, εάν το επιθυμείτε. Εντούτοις, αν απενεργοποιήσετε τα cookies ενδέχεται να διαπιστωθεί ότι επηρεάζει την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένα τμήματα του ιστοτόπου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας για αποδοχή, διαγραφή ή απόρριψη cookies, ανατρέξτε στον ιστότοπο www.allaboutcookies.org.

Google Analytics: Χρησιμοποιεί συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου μέσω των cookies. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookies χρησιμοποιούνται από τη Google για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης των δεδομένων των cookies από τη Google, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.google.com/policies/privacy/partners

 

Τρόπος Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων

Χρήση πληροφοριών από τη Data Communication 
Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Data Communication χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας για να:

 • Παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες και υπηρεσίες που έχετε ζητήσει ή εφαρμογές ή υπηρεσίες που έχετε παραγγείλει.
 • Παρέχει, διατηρεί, προστατεύει και βελτιώνει τυχόν εφαρμογές, προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες που έχετε ζητήσει από την Data Communication
 • Διαχειρίζεται και να σας υποστηρίζει στη χρήση των εφαρμογών, προϊόντων και υπηρεσιών που μας έχετε ζητήσει να σας παρέχουμε
 • Διαχειρίζεται τη σχέση μαζί σας όπως, για παράδειγμα, υπηρεσίες προς τους πελάτες και δραστηριότητες υποστήριξης.
 • Διαχειρίζεται την πληρωμή των προϊόντων και υπηρεσιών που αγοράζετε.  
 • Παρακολουθεί, μετρά, βελτιώνει και προστατεύει τον ιστότοπο, το περιεχόμενο, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες προς εσάς, ώστε να απολαμβάνετε μία βέλτιστη προσωπική εμπειρία χρήστη.
 • Διενεργεί δοκιμές ελέγχου του δικτυακού τόπου, των εφαρμογών, των συστημάτων και των υπηρεσιών της και δοκιμάζει και βελτιώνει την ασφάλεια και την απόδοσή τους. 
 • Παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες που υποχρεούται να σας αποστείλει συμμορφούμενη προς τις ισχύουσες κανονιστικές ή νομικές υποχρεώσεις. 
 • Εντοπίζει, εμποδίζει, διερευνά ή αποκαθιστά, παράνομες ή απαγορευμένες δραστηριότητες ή προστατεύει τα έννομα δικαιώματα της Data Communication (συμπεριλαμβανομένων των σχέσεωv με τους ρυθμιστικούς φορείς και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για τους σκοπούς αυτούς).
 • Επικοινωνεί μαζί σας για να διαπιστώνει αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην έρευνα πελατών (για παράδειγμα, ανατροφοδότηση σχετικά με τη χρήση των εφαρμογών, των προϊόντων και των υπηρεσιών της Data Communication).
 • Διεξάγει και παρακολουθεί μελέτες στατιστικής ανάλυσης και συγκριτικής αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι στις περιπτώσεις αυτές τα δεδομένα θα βρίσκονται σε συγκεντρωτική βάση που δεν θα συνδέεται με εσάς ή με οποιοδήποτε άλλο υποκείμενο δεδομένων.
 • Επικοινωνεί μαζί σας στα πλαίσια της συμβατικής σχέσης για την ενημέρωσή σας σχετικά με τις εξελίξεις, τις νέες δυνατότητες και την αξιοποίηση του λογισμικού και των υπηρεσιών της Data Communication που χρησιμοποιείτε ως πελάτης.  
 • Παρέχει στοχευμένη διαφήμιση και ενέργειες μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων εντός προϊόντος) ή πληροφορίες που μπορεί να σας βοηθήσουν στην  καλύτερη χρήση των εφαρμογών και των υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.   
 • Παρέχει κοινό περιεχόμενο και υπηρεσίες με τρίτους με τους οποίους έχετε ξεχωριστή σχέση, όπως για παράδειγμα, παρόχους κοινωνικών μέσων (social media). 

 

Κοινή Χρήση Πληροφοριών 
Η Data Communication μπορεί να μοιραστεί τις πληροφορίες σας με τρίτα μέρη υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσής τους προς τους ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων:

 • Παρόχους υπηρεσιών, υπεργολάβους ή τρίτα μέρη που επεξεργάζονται πληροφορίες για λογαριασμό της Data Communication (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και πλατφόρμας).
 • Συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων των μεταπωλητών, των μεταπωλητών προστιθέμενης αξίας, των ανεξάρτητων πωλητών λογισμικού που πιθανώς χρησιμοποιεί η Data Communication, προκειμένου να σας παρέχει τις εφαρμογές, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις πληροφορίες που ζητήσατε ή που πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν.
 • Τρίτα μέρη που συνεργάζονται με την Data Communication για τη διευκόλυνση των πράξεων πληρωμής (π.χ. χρηματοπιστωτικά ιδρύματα). 
 • Τρίτα μέρη με τα οποία εσείς συνεργάζεστε και έχετε συναινέσει στην αποστολή πληροφοριών (π.χ ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης ή άλλοι πάροχοι εφαρμογών τρίτων).
 • Υπηρεσίες ελέγχου πιστώσεων και καταπολέμησης της απάτης.
 • Δημόσιες και άλλες ρυθμιστικές αρχές, ώστε να εκπληρούνται οι νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις της Data Communication, στα πλαίσια δικαστικών διαδικασιών, για αποτροπή παρανόμων ή εγκληματικών πράξεων .
 • Κυβερνητικές υπηρεσίες στις οποίες η υποβολή εκθέσεων είναι υποχρεωτική βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η Data Communication μπορεί να μοιραστεί δημοσίως ή με τρίτα μέρη μη προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου, των εφαρμογών, των προϊόντων ή των υπηρεσιών της, αλλά αυτό δεν θα περιλαμβάνει πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή του υποκειμένου πληροφοριών.

 

Χρήση για σκοπούς Μάρκετιγκ
Από καιρό σε καιρό, η Data Communication είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας για να σας ενημερώνει σχετικά με τις εφαρμογές, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Data Communication ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Η επικοινωνία μαζί σας μπορεί να γίνει τηλεφωνικά, ταχυδρομικά, με SMS ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Εάν είστε πελάτης της Data Communication, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αρνηθείτε την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων, τα οποία δεν έχουν σχέση με τα προϊόντα ή υπηρεσίες της Data Communication τις οποίες χρησιμοποιείτε, αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση: [email protected]
Εάν δεν είστε πελάτης της Data Communication, μπορείτε να επιλέξετε τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας στο σημείο που παρέχετε τις πληροφορίες σας στον ιστότοπο, ή αποστέλλοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] Μπορείτε επίσης να καταργήσετε την εγγραφή σας από οποιοδήποτε ενέργεια μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που παρέχονται στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνει η Data Communication.

 

 

Διατήρηση και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων
Η Data Communication θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα  κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής σας σχέσης με την εταιρεία και στη συνέχεια για όσο διάστημα είναι απαραίτητο και σχετικό για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς, καθώς και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων. Όπου δεν είναι πλέον απαραίτητα τα προσωπικά σας στοιχεία, θα καταστρέφονται με ασφάλεια από την Data Communication (χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση προς εσάς).

Η Data Communication θα διατηρεί τις πληροφορίες σας ασφαλείς λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατά της μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης επεξεργασίας τους και κατά της τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή ζημιάς.

Πρέπει να διατηρείτε ασφαλή τον κωδικό πρόσβασης που σας έχει δοθεί (ή έχετε επιλέξει) για να αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές της ιστοσελίδας, εφαρμογών ή υπηρεσιών της Data Communication. Η Data Communication δεσμεύεται να μην κοινοποιήσει τον κωδικό αυτόν σε κανέναν τρίτο. 

 

Μεταφορές δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Η Data Communication λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες σας βρίσκονται σε servers εντός της ΕΕ. Σε περίπτωση κατά την οποία μεταφερθούν στοιχεία εκτός ΕΕ, η Data Communication θα διασφαλίσει ότι από τους εκτός ΕΕ παρόχους φιλοξενίας εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα και έλεγχοι για την προστασία αυτών των πληροφοριών, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, οι μεταφορές αυτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού 2016/679 της ΕΕ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ή "GDPR") και βασίζονται στη χρήση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μεταφορές προσωπικών δεδομένων. 

 

Άλλοι ιστότοποι και κοινωνικά μέσα
Σε περίπτωση κατά την οποία ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο από τον ιστότοπο, την εφαρμογή ή την υπηρεσία της Data Communication σε έναν άλλο ιστότοπο ή υπηρεσία, δεν θα ισχύει πλέον η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου. H Data Communication δεν ευθύνεται για τις πρακτικές επεξεργασίας πληροφοριών από ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τις ειδοποιήσεις απορρήτου που εμφανίζονται σε αυτούς τους ιστότοπους ή υπηρεσίες. 

 

Τεχνικά  & Οργανωτικά Μέτρα για την Ασφάλεια των Δεδομένων
Με την έναρξη της εργασιακής τους σχέσης οι εργαζόμενοι της Data Communication υπογράφουν σχετικές συμβάσεις εμπιστευτικότητας εχεμύθειας και προστασίας των εμπιστευτικών και προσωπικών δεδομένων των πελατών.

Η Data Communication προβλέπει στις εταιρικές διαδικασίες της τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και τα εφαρμόζει στα συστήματα πληροφορικής και τις πλατφόρμες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, επεξεργασία ή χρήση προσωπικών δεδομένων με σκοπό την προστασία τους.

 

Τα Δικαιώματά σας 
Ο Κανονισμός GDPR σας παρέχει τα παρακάτω δικαιώματα, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

 • Δικαίωμα Πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας που διατηρεί η Data Communication. 
 • Δικαίωμα Διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό σας παρέχεται η δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα σας που έχει για εσάς η Data Communication. 
 • Δικαίωμα Διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει κανένας λόγος, ώστε η Data Communication να συνεχίσει να τα επεξεργάζεται. Το δικαίωμά σας αυτό ενδέχεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να μην είναι εφικτό για συγκεκριμένους νομικούς λόγους που θα σας γνωστοποιούνται, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματός σας.
 • Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Συγκεκριμένα, μπορείτε να ζητήσετε από την Data Communication να σταματήσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
  (α) αν θέλετε να επανακαθορίσετε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, 
  (β) αν θεωρείτε ότι η χρήση των δεδομένων σας είναι καταχρηστική, αλλά δεν θέλετε να διαγραφούν τα δεδομένα σας,
  (γ) όταν επιθυμείτε να διατηρεί η Data Communication τα δεδομένα σας, ακόμη και αν δεν τo απαιτεί από εσάς πλέον, προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση ενδεχόμενης άσκησης δικαιωμάτων σας.
 • Δικαίωμα Εναντίωσης: Μπορείτε να προβάλλετε αντιρρήσεις ως προς τη χρήση των δεδομένων σας, για την επεξεργασία των οποίων  η Data Communication βασίζεται στο έννομο συμφέρον της ως προς τη διατήρησή τους.
 • Δικαίωμα Φορητότητας: Μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτους. Η Data Communication θα παράσχει σε εσάς ή στον τρίτο που έχετε επιλέξει τα προσωπικά σας δεδομένα σε ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη από ηλεκτρονικά μέσα μορφή. Σημειώστε ότι το δικαίωμά σας αυτό ισχύει μόνο για αυτοματοποιημένες πληροφορίες για τις οποίες αρχικά παρείχατε τη συγκατάθεσή σας στην Data Communication να χρησιμοποιήσει, ή όποτε χρησιμοποίησε τις πληροφορίες αυτές για να εκτελέσει μια σύμβαση με σας.
 • Δικαίωμα Ανάκλησης Συγκατάθεσης: Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, στις περιπτώσεις που έχετε ήδη παράσχει την συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συναίνεσής σας. 

Σε περίπτωση κατά την οποία με οποιονδήποτε τρόπο ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται η Data Communication να μην είναι σε θέση να σας προσφέρει ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες της. Θα ενημερωθείτε σχετικώς προς τούτο κατά τη στιγμή της υποβολής του αιτήματός σας.

 

Αλλαγές της Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου
Η Πολιτική Προστασίας Απορρήτου είναι δυνατόν να μεταβληθεί από την Data Communication, όποτε αυτή κρίνει σκόπιμο. Ωστόσο, δεν θα περιοριστούν τα δικαιώματά σας όπως αναφέρονται στην παρούσα πολιτική. Η Πολιτική Απορρήτου βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της Data Communication, συνεπώς μπορείτε, οποτεδήποτε επισκέπτεστε τον ιστότοπο, να ενημερώνεστε σχετικά. Η ένδειξη "τελευταία ενημέρωση" σας ενημερώνει για το πότε υπήρξε η τελευταία προσαρμογή της πολιτικής αυτής. 

 

 Αποδοχή των όρων Προστασίας Απορρήτου
Η χρήση των προϊόντων, υπηρεσιών  και της ιστοσελίδας της Data Communication προϋποθέτει τη συμφωνία και αποδοχή εκ μέρους σας των όρων της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, μη χρησιμοποιείτε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και την ιστοσελίδα της Data Communication.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Data Communication αντιμετωπίζει τις πληροφορίες σας, το περιεχόμενο αυτής της Πολιτικής Απορρήτουν, τα δικαιώματά σας σύμφωνα με το νόμο και την άσκηση αυτών, τον τρόπο ενημέρωσης των στοιχείων σας ή τον τρόπο λήψης αντιγράφου των πληροφοριών που διατηρεί η Data Communication για εσάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Data Communication μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή με ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση:

Π. Τσαλδάρη & Ζαϊμη 2 
15127 Μελίσσια   

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που θεωρείτε ότι έχουν θιγεί τα δικαιώματά σας από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Data Communication.