Συνεργασία με Microsoft

Η Data Communication έχει συνάψει, ήδη από το 2004, στρατηγική συνεργασία με τη Microsoft ως Μicrosoft Gold Partner, που υλοποιείται στους παρακάτω τομείς:

 

  • Προώθηση και υποστήριξη των λύσεων της Microsoft για επιχειρήσεις και ειδικότερα των: Dynamics 365 Business Central, D365 For Sales, D365 For Customer Service, Power BI και SharePoint
  • Δημιουργία λύσεων για κάθετες αγορές υλοποιημένων πάνω τις επιχειρηματικές εφαρμογές Dynamics 365 και την πλατφόρμα SharePoint
  • Χρήση των υπηρεσιών Microsoft Azure για την ανάπτυξη Microsoft Business apps
  • Χρήση των υπηρεσιών Microsoft Azure για την ανάπτυξη των cloud εφαρμογών της Data Communication (DC Scan, DC Tax4all & Premium HRM web ΕΡΓΑΝΗ)
  • Χρήση των τεχνολογιών Microsoft και των εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού .net και ενσωμάτωση της σχεσιακής βάσης δεδομένων Microsoft SQL Server στα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα λογισμικού της Data Communication: WinEra ERP, Academia Financials, Premium HRM
  • Δημιουργία της λύσης Microsoft Dynamics NAV - InnovEra (πλέον Bussiness Central InnovEra) η οποία έχει αναπτυχθεί επάνω στην πλατφόρμα Dynamics 365 και συνδυάζει την πλούσια λειτουργικότητα ενός κορυφαίου διεθνώς ERP συστήματος με την πολυετή εμπειρία της Data Communication στην ελληνική αγορά.  Η λύση παρέχει όλη τη λειτουργικότητα που χρειάζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις και έχει λάβει από τη Microsoft την ανώτατη τιμητική διάκριση "Certified for Microsoft Dynamics" (CFMD)