Συνεργασία με Microsoft

Η Data Communication έχει συνάψει, ήδη από το 2004, στρατηγική συνεργασία με τη Microsoft ως Μicrosoft Gold Partner, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο επιχειρηματικών λύσεων και υπηρεσιών  της Microsoft σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και  ιδιωτικού τομέα. Ενισχυμένη με την πιστοποίηση CFMD, την υψηλότερη διάκριση της Microsoft για λύσεις τρίτων που αναπτύσσονται στην πλατφόρμα Dynamics, η συνεργασία εγγυάται την παροχή κορυφαίων υπηρεσιών υλοποίησης και υποστήριξης επιχειρηματικών λύσεων Microsoft.  

 

Ως Microsoft Partner η Data Communication:

  • Προωθεί και υποστηρίζει τις επιχειρηματικές λύσεις της Microsoft και ειδικότερα τα: Dynamics 365 Business Central, Dynamics 365 For Sales, Dynamics 365 For Customer Service, Power BI και SharePoint
  • Αναπτύσσει για κάθετες αγορές δικές της λύσεις και add-ons, που βασίζονται στις επιχειρηματικές εφαρμογές Dynamics 365 και την πλατφόρμα SharePoint
  • Χρησιμοποιεί  τις υπηρεσίες  Microsoft Azure για την ανάπτυξη Microsoft Business apps, καθώς και  την ανάπτυξη των δικών της DC web & cloud εφαρμογών (όπως MyData Connector, DC Scan, DC Tax4all, Premium HRM web ΕΡΓΑΝΗ)
  • Χρησιμοποιεί τεχνολογίες και εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού MIcrosoft .net και ενσωματώνει τη σχεσιακή βάση δεδομένων Microsoft SQL Server στα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα της: WinEra ERP, Academia Financials, Premium HRM
  • Αναπτύσσει, με βάση την πλατφόρμα Dynamics 365, τη  λύση Microsoft Dynamics NAV - InnovEra (πλέον Dynamics 365 Business Central - InnovEra), η οποία συνδυάζει την πλούσια λειτουργικότητα ενός κορυφαίου διεθνώς ERP συστήματος με τη διευρυμένη εμπειρία της Data Communication στην ελληνική αγορά.  Η λύση παρέχει όλη τη λειτουργικότητα που χρειάζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις και έχει λάβει από τη Microsoft την ανώτατη τιμητική διάκριση "Certified for Microsoft Dynamics" (CFMD)

Unlock your business potential with Microsoft Solutions!