Bayer ΑΒΕΕ

Κορυφαία, διεθνώς, χημική και φαρμακευτική εταιρεία με ιστορία 150 ετών και κύριους άξονες δραστηριότητας και εξειδίκευσης, την Υγεία και τη Γεωργία

Η εταιρεία

Η Bayer AG είναι κορυφαία, διεθνώς, χημική και φαρμακευτική εταιρεία με ιστορία 150 ετών και κύριους άξονες δραστηριότητας και εξειδίκευσης, την Υγεία και τη Γεωργία. Η εταιρεία έχει αναπτύξει νέες δραστικές ουσίες, που χρησιμοποιούνται σε καινοτόμα προϊόντα και λύσεις για τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών. Η Έρευνα και Ανάπτυξη του Ομίλου βασίζεται στη βαθιά κατανόηση των βιοχημικών διεργασιών που κατέχει για όλους τους ζώντες οργανισμούς.

 

Η Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα για περισσότερο από 60 χρόνια στους τρεις επιχειρησιακούς τομείς της μητρικής εταιρείας, δηλαδή:

 • Τομέα Φαρμάκων: περιλαμβάνει συνταγογραφούμενα προϊόντα στους τομείς της καρδιολογίας, γυναικολογίας ογκολογίας, αιματολογίας, οφθαλμολογίας και ακτινολογίας
 • Τομέα Υγείας των Καταναλωτών: ασχολείται κυρίως με μη συνταγογραφούμενα προϊόντα - δερματολογικά, συμπληρώματα διατροφής, αναλγητικά, αντιόξινα, κ.λπ.
 • Τομέα Επιστήμης Γεωργίας: δραστηριοποιείται στο χώρο της φυτοπροστασίας, των σπόρων και των μη γεωργικών μεθόδων ελέγχου των παρασίτων

 

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες της Bayer Ελλάς περιλαμβάνουν διάφορα υποστηρικτικά τμήματα, τα οποία συμβάλλουν στη προστιθέμενη αξία της επιχείρησης, λειτουργώντας συμβουλευτικά στα εμπορικά τμήματα της εταιρείας, μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής λύσεων που διευκολύνουν την επιχειρηματική διαδικασία είτε εσωτερικά, είτε σε συνεργασία με ειδικούς εξωτερικούς συμβούλους, προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλή αποδοτικότητα για τον Όμιλο.

Επιχειρηματικές Προκλήσεις

Τα τμήματα Πωλήσεων της Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις της μητρικής εταιρείας, χρησιμοποιούσαν για πολλά χρόνια ένα παλαιάς τεχνολογίας σύστημα πληροφορικής με πολλούς περιορισμούς: 

 

 • στη διαχείριση σχέσεων με την ιατρική κοινότητα 
 • στην εσωτερική οργάνωση των τμημάτων Πωλήσεων και των τριών τομέων 
 • σε ζητούμενες προσθήκες ή επεκτάσεις λειτουργικότητας

Επιπλέον, κάθε προσθήκη/επέκταση απαιτούσε: εκτεταμένο χρόνο υλοποίησης και υψηλό κόστος υλοποίησης και συντήρησης.

 

Λόγω των παραπάνω περιορισμών και εν όψει των αυξημένων απαιτήσεων των Τμημάτων πωλήσεων των τομέων Φαρμάκου και Υγείας των Καταναλωτών, η Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ αναζήτησε ένα νέο, ολοκληρωμένο σύστημα Πληροφορικής το οποίο θα προσέφερε στον Οργανισμό υψηλή προστιθέμενη αξία με την παροχή προηγμένων λειτουργιών για την υποστήριξη της δραστηριότητας των τμημάτων Πωλήσεων των παραπάνω Τομέων.

 

Ο επιλεγμένος συνεργάτης θα έπρεπε πέραν του σχεδιασμού και της ανάπτυξης, κατά τη φάση εκκίνησης της παραγωγικής λειτουργίας, να εφαρμόσει τη λύση σε 120 χρήστες συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών προσαρμογών διεπαφής του καθενός από αυτούς με το σύστημα, σε χρονικό ορίζοντα 30 μόλις ημερών.

 

Τέλος, απαραίτητη ήταν η μεταφορά των βασικών μητρώων καθώς και των ιστορικών δεδομένων από το υφιστάμενο σύστημα.

Λύση

Για την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων η Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ εμπιστεύτηκε την Data Communication (DC) για την εκτεταμένη εμπειρία της. Η DC, προκειμένου να παραδώσει ένα πληροφοριακό σύστημα - πρότυπο στην Bayer, επένδυσε ισχυρά στο εν λόγω έργο. Σε συνεργασία με την ομάδα έργου της Bayer, σχεδίασε και ανέπτυξε το Pharma CRM Accelerator™, μια ολοκληρωμένη κάθετη λύση διαχείρισης των καθημερινών εργασιών των τμημάτων Πωλήσεων, ειδικά για τη Φαρμακοβιομηχανία.

 

To Pharma CRM Accelerator™ εδράσθηκε στην παγκοσμίως διακεκριμένη πλατφόρμα Διαχείρισης Σχέσεων Πελατείας Microsoft Dynamics CRM αξιοποιώντας όλα τα τεχνολογικά και λειτουργικά της χαρακτηριστικά, ενώ διακρίθηκε στα βραβεία BITE Awards, στην κατηγορία "Εξειδίκευση σε Επιχειρηματικούς Κλάδους / Φαρμακευτικοί Οργανισμοί" (2013).

 

Το σύστημα κάλυψε πλήρως τις λειτουργικές ανάγκες της Bayer Hellas, όπως:

 

 • Αυτοματοποίηση Δράσεων ιατρικών επισκεπτών/ιατρική ενημέρωση
 • Διαχείριση Πωλήσεων φαρμακείων/ e-ordering
 • Key Account Management
 • Αξιολογήσεις/Στοχοθετήσεις
 • Διαχείριση Ερωτηματολογίων
 • Αυτοματοποίηση Marketing (π.χ. συνέδρια, προωθητικές ενέργειες, κ.λπ.)
 • Ολοκληρωμένο Reporting
 • Κεντρικός, πλήρως παραμετρικός μηχανισμός ροών εργασίας (workflows)
 • Πλήρης διασύνδεση με Outlook και γενικότερα εφαρμογές Microsoft Office
 • Online/Offline φορητή λειτουργία

 

Στο πλαίσιο του έργου, σε δεύτερο χρόνο, αναπτύχθηκαν και παραδόθηκαν στη Bayer Ελλάς διαλειτουργικά με το κεντρικό σύστημα Add-Ons:

 

 • Pharma CRM Accelerator™ iOS for Reps, για την διάθεση λειτουργιών του συστήματος και την ανταλλαγή στοιχείων με τις φορητές συσκευές των ιατρικών επισκεπτών, οι οποίες διαθέτουν λειτουργικό σύστημα iOS
 • Pharma CRM Accelerator™ eOrdering Consumer Care σε συνδυασμό με φορητή λύση για iPADs, για την υποστήριξη της εκτέλεσης και ανατροφοδότηση του σχεδίου ενεργειών διείσδυσης της εταιρείας στην αγορά, και
 • Pharma CRM Accelerator™ Crystal – ΕΟΦ System, ένα υποσύστημα διαχείρισης events στο οποίο καταχωρούνται αναλυτικά πληροφορίες για όλα τα συνέδρια, εκδηλώσεις, κ.λπ. που θα συμμετέχουν γιατροί ή οργανισμοί που έρχονται σε επαφή με την Bayer Hellas

Οφέλη

H Bayer Ελλάς επωφελείται από μια σειρά δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων που διαθέτει η συνολική λύση Pharma CRM Accelerator™ και τα οποία συνοψίζονται ως εξής:

 

 • Ευέλικτος καθορισμός συναντήσεων και προγραμματισμός δράσεων
 • Βελτίωση & εξατομίκευση υπηρεσιών υποστήριξης πελατών
 • Αποτελεσματική οργάνωση & διοίκηση
 • Οργάνωση και ενίσχυση του Τμήματος Πωλήσεων
 • Υλοποίηση και αποτίμηση στοχευμένων ενεργειών μάρκετινγκ
 • Digital Marketing Automation
 • Key Account Management
 • Ηλεκτρονική Παραγγελιοληψία
 • Ανάλυση Δεδομένων (Reporting) για την πολλαπλή αξιοποίηση των δεδομένων και των πληροφοριών του συστήματος.
 • Εύκολη και γρήγορη διασύνδεση με εξωτερικά συστήματα που η επιχείρηση χρησιμοποιεί, προκειμένου να ανακτηθούν οι απαραίτητες πληροφορίες
 • Φιλικό και γνώριμο περιβάλλον εργασίας. Άμεση διαχείριση πληροφοριών σε οποιαδήποτε συσκευή (mobility). Πλήρη φορητότητα. Διασύνδεση με οικεία εργαλεία Microsoft
 • Δυνατότητα επιλογής εγκατάστασης του συστήματος on premise ή on cloud
 • Μεγιστοποίηση απόδοσης της επένδυσης

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν

CRM | Microsoft Cloud for Business |

Dynamics 365 for Sales (CRM)

CRM λύση νέας γενιάς της Microsoft. Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Διαχείρισης των Σχέσεων με τους πελάτες σας. 

Περισσοτερα

ΕΡΓΑ

Δείτε τα υπόλοιπα έργα στον κλάδο Φαρμάκου και Υγείας

Επικοινωνία