Όμιλος 24 Media

Ψηφιακός εκδοτικός οργανισμός στην Ελλάδα, με ηγετική θέση στις κατηγορίες news, lifestyle & sports 

Η Εταιρεία

Ο Όμιλος 24Media είναι ψηφιακός εκδοτικός οργανισμός στην Ελλάδα, με ηγετική θέση στις κατηγορίες news, lifestyle & sports και απήχηση σε πάνω από 10 εκατ. επισκέπτες μηνιαίως. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος της ΕΝΕΔ (Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου) και μέλος της IAB Hellas.

Επιχειρηματικές Προκλήσεις

Ο Όμιλος 24Media αναζήτησε ένα σύγχρονο σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων επιθυμώντας να διασφαλίσει:

 

 • Αναβάθμιση και πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών έκδοσης μισθοδοσίας
 • Πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ελληνικού νομοθετικού πλαισίου
 • Μείωση του απαιτούμενου χρόνου υπολογισμού μισθοδοσίας
 • Καταγραφή και παρακολούθηση παροχών για το προσωπικό
 • Ένα σύγχρονο κύκλωμα αδειών – απουσιών για την παρακολούθησή τους
 • Δημιουργία αρχείου πληρωμών σε Τράπεζα
 • Αυτοματοποιημένες διαδικασίες υποβολών προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, TAXIS
 • Έλεγχο και διαφοροποίηση δικαιωμάτων ανά χρήστη
 • Παρακολούθηση της πρόσβασης των χρηστών στα δεδομένα
 • Καταγραφή ιστορικού αλλαγών
 • Σύνθετες απαιτήσεις εκτυπώσεων
 • Άμεση εξοικείωση των χρηστών και γρήγορη εξαγωγή αποτελεσμάτων σε ένα εύχρηστο περιβάλλον

Λύση

Για την κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων ο Όμιλος 24Media επέλεξε την Data Communication, Microsoft Gold Partner, με κριτήριο την 30+έτη εμπειρία στην υλοποίηση έργων HRM και Μισθοδοσίας.

 

Προκρίθηκε η λύση Premium HRM, ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, στο πλαίσιο της οποίας υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

 • Αυτόματη μετάπτωση στοιχείων εργαζομένων και των μισθοδοσιών τους από το αποσυρόμενο λογισμικό
 • Αυτόματος υπολογισμός μισθοδοσίας με μαζική εισαγωγή στοιχείων από αρχεία excel
 • Πλήρης παραμετροποίηση της βάσης σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τους κανόνες του ομίλου
 • Λεπτομερής απεικόνιση των αδειών τους (κανονική, γονική, γάμου κλπ) με δυνατότητα παρακολούθησης των υπολοίπων, μέσω του υποσυστήματος Αδειών – Απουσιών
 • Επικοινωνία με τα μηχανογραφικά συστήματα όλων των ελληνικών τραπεζών
 • Δυνατότητα αυτόματης ηλεκτρονικής υποβολής των Α.Κ.Α του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., σύμφωνα με την εγκύκλιο Νο 5/2018
 • Εκτύπωση και ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων Taxis και Εργάνη καθώς και αρχείων ΑΠΔ
 • Πολυεπίπεδη ασφάλεια με ορισμό πολλαπλών επιπέδων πρόσβασης ανά χρήστη, δυνατότητα τήρησης ιστορικότητας σε όλα τα δεδομένα και ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης μεταβολής δεδομένων

Το σύστημα διαθέτει, επίσης, ενσωματωμένα το  εργαλείο Report Generator για παραγωγή απεριόριστου αριθμού προσαρμοσμένων αναφορών και εκτυπωτικών καταστάσεων, καθώς και το εργαλείο δημιουργίας κύβων OLAP, καλύπτοντας και τις πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις της επιχείρησης σε reporting.

Οφέλη

Τα κύρια οφέλη που απολαμβάνει πλέον ο Όμιλος 24 Media είναι:

 

 • Κεντρική εποπτεία και ολοκληρωμένη διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου 24Media 
 • Απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης μισθοδοσίας μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών
 • Σφαιρική εικόνα του λογιστηρίου και της διοίκησης, σε ό,τι αφορά την απασχόληση των στελεχών ανά τμήμα, θέση και κέντρο κόστους
 • Ορθή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και της μισθοδοσίας
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση των υπολοίπων αδειών και των αρχείων αποστολής στο ΠΣ Εργάνη
 • Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας ανθρωπίνου λάθους ως προς τον υπολογισμό της μισθοδοσίας και κατά συνέπεια των αποδοχών των εργαζομένων αλλά και των υπολοιπόμενων αδειών
 • Άμεση  διασύνδεση - για υποβολή και άντληση στοιχείων - με τον ασφαλιστικό οργανισμό Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, καθώς και το GSIS
 • Μείωση λειτουργικού κόστους
 • Εγγύηση συνεχούς ενημέρωσης για το διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό και φορολογικό πλαίσιο
 • Δυνατότητα σύνδεσης με την cloud υπηρεσία Premium HRM web Εργάνη

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν

Ανθρώπινο Δυναμικό & Μισθοδοσία |

Premium HRM

Ολοκληρωμένη λύση Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων για να μεγιστοποιήσετε κάθε επένδυση που κάνετε για τους εργαζομένους σας.

Περισσοτερα

Ανθρώπινο Δυναμικό & Μισθοδοσία |

Premium HRM Μισθοδοσία

Το Premium HRM Μισθοδοσία αποτελεί το πιο λειτουργικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα μισθοδοσίας της ελληνικής αγοράς. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τα λογιστικά γραφεία, ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους και το είδος των εργασιακών σχέσεων. Παρακολουθεί ολοκληρωμένα όλα τα στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία των εργαζομένων, καλύπτει οποιαδήποτε ανάγκη και διαθέτει απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης.

 

Διαλέξτε το Premium HRM Μισθοδοσία που σας ταιριάζει.

Περισσοτερα

ΕΡΓΑ

Δείτε τα υπόλοιπα έργα στον κλάδο Διαφήμισης - ΜΜΕ - Εκδόσεων

Επικοινωνία