PeopleCert

Kορυφαίος οργανισμός διεξαγωγής εξετάσεων και πιστοποίησης προσώπων, με παγκόσμια εμβέλεια. 

H εταιρεία

Η PeopleCert αποτελεί κορυφαίο οργανισμό διεξαγωγής εξετάσεων και πιστοποίησης προσώπων, με παγκόσμια εμβέλεια. Με +15 χρόνια εμπειρίας στο ενεργητικό της, η εταιρεία διενεργεί εκατομμύρια εξετάσεις σε περισσότερες από 200 χώρες και κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και δυναμική παρουσία διεθνώς.

 

Η PeopleCert διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου τη διαδικασία εξετάσεων και πιστοποίησης προσώπων σ’ ένα ευρύ και διεθνώς αναγνωρισμένο portfolio 500 προγραμμάτων πιστοποίησης σε τομείς όπως η Πληροφορική, το Project Management και η Γλωσσομάθεια. Είναι συμβεβλημένη με 10.000 εξεταστικά κέντρα παγκοσμίως και έχει 9.000 εξωτερικούς συνεργάτες. 

 

Με τον μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης του Ομίλου να ανέρχεται στο 40%, είναι σαφές ότι οι ανάγκες παρακολούθησης και διαχείρισης των λειτουργιών του Ομίλου αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς.

Επιχειρηματικές προκλήσεις

H PeopleCert, στοχεύοντας στην καλύτερη οργάνωση και βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών της διαδικασιών για την καλύτερη διαχείριση και εξυπηρέτηση του εκτεταμένου δικτύου πελατών της, αναζήτησε μία σύγχρονη, διεθνή λύση ERP και ένα πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Προμηθειών που θα λειτουργούν στο Microsoft Azure και θα διασφαλίζουν:

 

 • Την ολοκληρωμένη και αδιάλειπτη διασύνδεση όλων των επικοινωνιών και συναλλαγών με τα κέντρα πιστοποίησης, ασχέτως του καναλιού επαφής που προέρχονται ή του πληροφοριακού συστήματος που καταγράφονται (Passport, Eliss, CRM, Master Data Hub)
 • Το σχεδιασμό και τη διαχείριση πολυεταιρικότητας και πολυνομισματικότητας σε κοινή βάση δεδομένων εντός ERP (7 εταιρείες σε Ελλάδα, Αγγλία και Τουρκία)
 • Τη διαχείριση πολύπλοκων τιμολογιακών πολιτικών εντός μίας ενιαίας λύσης ERP, που ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες, αλλά και στις μελλοντικές ανάγκες της PeopleCert
 • Την πλήρη διασύνδεση των συστημάτων ERP & Διαχείρισης Προμηθειών για την αδιάλειπτη παρακολούθηση όλου του κύκλου προμηθειών, με δυνατότητες απαιτητικών εγκριτικών ροών, ελέγχων & διασυνδέσεων με τα λοιπά πληροφοριακά συστήματα
 • Την ομογενοποίηση των διαδικασιών του Ομίλου PeopleCert αποσκοπώντας σε ενιαία παρακολούθηση και εξαγωγή ολοκληρωμένων στατιστικών

Λύση

Για την κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων η PeopleCert επέλεξε την Data Communication ως αξιόπιστο συνεργάτη με μακρόχρονη εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων. Αξιοποιήθηκαν η κορυφαία διεθνής λύση διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων Microsoft Dynamics NAV - InnovEra on Azure και η web εφαρμογή διαχείρισης προμηθειών DC e-Procurement της Data Communication, υλοποιώντας τα ακόλουθα:

 

Διασύνδεσεις με τρίτα συστήματα:

 • MDH, βάση ομογενοποίησης και κοινής διαχείρισης της κωδικοποίησης συγκεκριμένων οντοτήτων στις εταιρείες του ομίλου PeopleCert για την απεικόνιση ενοποιημένων ομιλικών αποτελεσμάτων και τη διασφάλιση της εύρυθμης επιχειρησιακής λειτουργίας των απαιτούμενων διασυνδέσεων
 • PASSPORT, σύστημα διαχείρισης & εκτέλεσης διεθνών εξετάσεων & εξετάσεων ξένων γλωσσών για αυτόματη:
  • Tιμολόγηση B2B International 
  • Τιμολόγηση Β2Β/B2C LanguageCert
  • B2B Credit Control
  • Τιμολόγηση Β2C International
  • REFUND Β2C International number στο website για reference
 • EliSS, σύστημα διαχείρισης & εκτέλεσης εξετάσεων ECDL για τιμολογήσεις Β2Β ECDL

Αμφίδρομη διασύνδεση: 

 • Microsoft Dynamics NAV - InnovEra on Azure με το DC e-Procurement για διασφάλιση ελέγχου διαθέσιμου προϋπολογισμού για κάθε αίτηση προμήθειας ή δαπάνης και ολοκλήρωση της διαχείρισης Παραγγελιών, ελλιπών παραγγελιών & ελλειμματικών παραλαβών, ενημέρωση αποθηκών & λογιστικών εγγραφών, ενημέρωση εξόδων κ.α.

 • Microsoft Dynamics NAV - InnovEra on Azure & Dynamics 365 for Sales για την ευρύτερη διαχείριση των πελατών και συνεργατών
 • DC e-Procurement με το υφιστάμενο HR σύστημα για λήψη απαραίτητων στοιχείων των εργαζομένων & οργανογράμματος, που διασφαλίζουν τα δικαιώματα πρόσβασης & τις εγκριτικές διαδικασίες στο σύστημα

Η υλοποίηση των έργων βασίστηκε στη διεθνή μεθοδολογία υλοποίησης έργων Microsoft Sure Step. 

Με την κυκλοφορία της έκδοσης Dynamics 365 Business Central, η Peoplecert αξιοποιεί την αναβαθμισμένες δυνατότητες της έκδοσης Dynamics 365 Business Central - InnovEra 

 

 

Οφέλη

 • Bελτιστοποίηση των οικονομικών και εμπορικών διαδικασιών του Ομίλου μέσω ενιαίας οικονομικής και εμπορικής πληροφόρησης
 • Διαχείριση πολυεταιρικότητας και πολυνομισματικότητας σε κοινή βάση δεδομένων, καθώς και πολύπλοκων τιμολογιακών πολιτικών ανά ζώνη και χώρα προέλευσης
 • Πλήρης εναρμόνιση του Ομίλου με τα Διεθνή και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Σημαντική μείωση των λειτουργικών δαπανών, μέσω της άμεσης πρόσβασης σε δεδομένα που αφορούν την ενοποιημένη διαχείριση του Ομίλου
 • Ενιαίος, δομημένος & διαφανής τρόπος διεκπεραίωσης διαδικασιών προμήθειας χωρίς εμπλοκές, επικαλύψεις, καθυστερήσεις
 • Βελτίωση της απόδοσης συνεργασιών μέσω της real time αξιολόγησης προμηθευτών & τμήματος προμηθειών και της δυνατότητας εφαρμογής & παρακολούθησης KPIs
 • Αξιοποίηση του συνόλου των βέλτιστων πρακτικών της Data Communication σε έργα Dynamics 365 Business Central, τα οποία υλοποιήθηκαν σε πολυεταιρικούς ομίλους ή ανεξάρτητες εταιρείες, απαντώντας πλήρως σε υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες του Ομίλου
 • Ικανοποίηση εργαζομένων & συνεργατών, απλότητα υποβολής αιτημάτων, ταχύτητα διεκπεραίωσης
 • Προσδοκώμενη μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης διαδικασιών προμήθειας: τουλάχιστον 30%-50%, αλλά και μείωση του κόστους διεκπεραίωσης διαδικασιών προμήθειας: 10%-20%

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν

ERP | Microsoft Cloud for Business |

Dynamics 365 Business Central - InnovEra

All-in-one, SaaS λύση Επιχειρησιακής Διαχείρισης, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων, on cloud & on premise.

Περισσοτερα

ΕΡΓΑ

Δείτε τα υπόλοιπα έργα στον κλάδο Παροχής Υπηρεσιών

Επικοινωνία