Μελέτες - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πληροφορικής

Η ομάδα των συμβούλων της Data Communication επικεντρώνεται στις ανάγκες σας

Στην Data Communication οι πελάτες μας προέρχονται από ένα ευρύτατο φάσμα - ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, λογιστές, οικονομικοί διευθυντές, IT Managers μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών. Είναι όλοι τους μοναδικοί. Έχουν διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές απαιτήσεις. Η ομάδα των συμβούλων της Data Communication και οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες μας επικεντρώνονται στις ανάγκες σας, στην αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησής σας και στη μεγιστοποίηση της επένδυσής σας. 

Ενδιαφερομαι

Συμβουλευτικές υπηρεσίες της Data Communication

Αξιολόγηση Υφιστάμενης Εγκατάστασης

 • Έλεγχος λειτουργίας και αξιολόγηση της υφιστάμενης εγκατάστασης
 • Υποβολή προτάσεων αναβάθμισης της εγκατάστασης

Ανάλυση Επιχειρηματικών Αναγκών & Καταγραφή Απαιτήσεων Μηχανοργάνωσης

 • Διενέργεια μελέτης για την καταγραφή των απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων της επιχείρησης
 • Σχεδιασμός προδιαγραφών εφαρμογής

Σχεδιασμός Λογιστικών Παραμέτρων

 • Μελέτη και τελικός σχεδιασμός του βέλτιστου για την επιχείρηση Λογιστικού Σχεδίου με βάση τις ανάγκες και ιδιαιτερότητές της

Σχεδιασμός Συστήματος Κωδικοποίησης

 • Μελέτη και σχεδιασμός του συστήματος κωδικοποίησης (προϊόντων, πελατών, προμηθευτών, παγίων, λογαριασμών κλπ του πελάτη) για απλούστερη καθημερινή λειτουργία και βελτιστοποίηση της διαχείρισης και της στατιστικής επεξεργασίας των στοιχείων

Σχεδιασμός Συστήματος ΜΙS

 • Μελέτη και σχεδιασμός ολοκληρωμένου συστήματος επιχειρησιακής πληροφόρησης, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες του πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησης, για ορθολογικότερο έλεγχο λειτουργιών και απόδοσης

Σχεδιασμός Υποδειγμάτων Αναφορών (Reports)

 • Σχεδιασμός των αναφορών που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση της λειτουργίας της επιχείρησης

Μελέτες Συστημάτων Πληροφορικής

 • Εκπόνηση μελετών μηχανογραφικής οργάνωσης επιχειρήσεων

Κύριοι τομείς ανάπτυξης:

 • Λογιστήριο - Οικονομικές Υπηρεσίες
 • Πωλήσεις & Μάρκετινγκ
 • Λειτουργία Προμηθειών
 • Πιστωτική Πολιτική
 • Κοστολόγηση
 • Τιμολογιακή Πολιτική
 • Λειτουργία Διανομών
 • Ισολογισμός – Οικονομικό reporting
 • Consolidation

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Epsilon Training

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες Υλοποίησης Έργων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επικοινωνία