Καλογερόπουλος Χημικά Α.Ε. - Kalochem

Eταιρεία με ισχυρή παρουσία στη χημική βιομηχανία.