Tax System 5

Η πιο επιτυχημένη εφαρμογή φορολογίας και διαχείρισης εντύπων

Το Tax System είναι η πιο επιτυχημένη εφαρμογή φορολογίας και διαχείρισης εντύπων που θέτει επί σειρά ετών τα standard στην ελληνική αγορά. Εξοικονομήστε χρόνο με τις μαζικές διαδικασίες άντλησης δεδομένων και τις αυτόματες διαδικασίες Υποβολής, παραμένοντας πλήρως ενημερωμένοι με τη φορολογική νομοθεσία, μέσα από συνεχώς ενημερωμένες εκδόσεις. 
Πλήρως συνδεδεμένη με τις λογιστικές εφαρμογές Academia Financials.

Ενδιαφερομαι
Διαχείριση Υποχρεώσεων EasyCHECK

Εξοικονομήστε χρόνο με τη μαζική δημιουργία Υποχρεώσεων για το σύνολο του πελατολογίου σας σύμφωνα με τις καταληκτικές ημερομηνίες. Πραγματοποιήστε αυτόματο έλεγχο των Υποχρεώσεων αυτών με ταυτόχρονη άντληση των αποδεικτικών Υποβολής και Ταυτότητας Οφειλής, όπου υπάρχει. Ελέγξτε γρήγορα & άμεσα την πρόοδο και τα αποτελέσματα των εργασιών σας.

Εργαλεία Επικοινωνίας EasyTEXT

Επικοινωνήστε γρήγορα και εύκολα με το σύνολο των πελατών σας μέσω μηνύματος SMS ή Viber. Ενημερώστε τους άμεσα για το αποτέλεσμα της Φορολογικής τους Δήλωσης, για την επόμενη δόση των οφειλών τους, καθώς και για το προγραμματισμένο τους ραντεβού. Εξοικονομήστε χρόνο μέσα από τη μαζική αποστολή μαζικών ενημερώσεων στο σύνολο του πελατολογίου σας. 

Διαχείριση Αρχείων EasyFILES

Οργανώστε και κατηγοριοποιήστε όλα τα αρχεία των πελατών σας εύκολα και γρήγορα. Χρησιμοποιήστε την κατηγοριοποίηση μέσω ετικετών (taggin) για γρήγορη αναζήτηση. Επιπλέον, η δυνατότητα αναζήτησης και σύνδεσης των αρχείων στα έντυπα των Υπόχρεων &  στις καταχωρήσεις του Ημερολογίου, σας δίνει την καλύτερη ενημέρωση για το σύνολο των πελατών σας.  

Μαζική δημιουργία εντύπων Φ.Ε. EasyDOCS

Εξοικονομήστε χρόνο με τη μαζική δημιουργία εντύπων Φορολογίας εισοδήματος. Επιλέξτε την κατηγορία που επιθυμείτε, π.χ. Φυσικά Πρόσωπα, Επιτηδευματίες ή Νομικά Πρόσωπα και δημιουργήστε τα έντυπά τους με μαζική άντληση προ-συμπληρωμένων στοιχείων, αντιγραφές από το προηγούμενο έτος καθώς και άντληση όλων των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών (Μισθωτήρια Συμβόλαια, Ε.Φ.Κ.Α. κ.α.) 

Μαζική άντληση δεδομένων EasySHARE

Εξοικονομήστε χρόνο με τη μαζική άντληση και αποστολή δεδομένων με e-mail στους πελάτες σας. Με το EasySHARE σας δίνεται η δυνατότητα να αντλήσετε και να αποστείλετε μαζικά δεδομένα με e-mail από την Α.Α.Δ.Ε., τον Ε.Φ.Κ.Α. ,το Γ.Ε.ΜΗ. κ.ά. στο σύνολο του πελατολογίου σας. 

  

Αυτόματη Είσοδος στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Αποκτήστε άμεση πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αφορούν τον κάθε πελάτη σας. Έχοντας καταχωρήσει τους Κωδικούς πρόσβασης των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στα στοιχεία του Υπόχρεου μπορείτε να συνδεθείτε εύκολα και γρήγορα σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υπάρχουν διαθέσιμες. Επιπλέον, οι κωδικοί αποθηκεύονται κρυπτογραφημένοι για μέγιστη ασφάλεια. 

Εργαλείο Υπολογισμού Υπεραξίας Μεταβίβασης

Υπολογίστε άμεσα και με ακρίβεια το φόρο που θα αποδώσετε σε περίπτωση Μεταβίβασης οποιασδήποτε επιχείρησης. Καλύπτει όλες τις περιπτώσεις μεταβίβασης Ατομικών Επιχειρήσεων, Εταιρικών Μεριδίων, Μεριδίων Συμμετοχής και Μετοχών, με αναλυτικούς υπολογισμούς κάθε συντελεστή. Επιπλέον, περιλαμβάνει όλες τις επίσημες εκτυπώσεις για την προσκόμισή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και την αποπληρωμή του Φόρου Υπεραξίας. 

Πληροφόρηση Δηλώσεων

Εξοικονομήστε χρόνο μέσα από τις δυνατότητες της Πληροφόρησης Δηλώσεων. Ελέγξτε γρήγορα και άμεσα τα δεδομένα για το σύνολο του πελατολογίου σας και ενημερώστε τους για ενέργειες που πρέπει να γίνουν εύκολα και γρήγορα π.χ. Δικαιούχοι Επιδόματος Θέρμανσης, Δικαιούχοι Κ.Ε.Α. κ.ά. 

Εκκαθάριση Εισοδημάτων Φυσικών Προσώπων

Η πληρέστερη και ακριβέστερη εκκαθάριση φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, με άμεση εναρμόνιση των Υπολογισμών με την τελευταία κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, Υπολογισμού των Τεκμηρίων και των Αποδείξεων. 

Όλα τα Φορολογικά Έντυπα μέσα σε μια Εφαρμογή!

Διάθεση όλων των Φορολογικών Εντύπων που είναι χρήσιμα για κάθε Λογιστή και Λογιστικό Γραφείο και αφορούν τη Φορολογία Εισοδήματος, Κεφαλαίου Φ.Π.Α., Κ.Φ.Α.Σ., Μητρώου κ.ά. με όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς για την ευκολότερη και ακριβέστερη συμπλήρωσή τους.

Ημερολόγιο Υποχρεώσεων (Office Management)

Έξυπνο εργαλείο διαχείρισης και παρακολούθησης όλων των Φορολογικών και Εργατικών Υποχρεώσεων του Λογιστικού Γραφείου, μέσω ενός Ημερολογίου. Επιπλέον με το Office Management διατίθεται πλήρης προγραμματισμός Συναντήσεων, Υπενθυμίσεων και Επικοινωνιών για τη βέλτιστη οργάνωση των εργασιών του γραφείου.

Ενδοομιλικές Συναλλαγές

Διατίθεται ο Συνοπτικός Πίνακας Ενδοομιλικών Συναλλαγών. Η ευχρηστία της εφαρμογής δίνει τη δυνατότητα άμεσης και γρήγορης συμπλήρωσης όλων των στοιχείων. Παράλληλα, πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι για την εγκυρότητα του πίνακα κατά την εξαγωγή του αρχείου xml. 

Όλη η νομοθεσία σε ένα κουμπί

Πλήρης κάλυψη όλης της Φορολογικής Νομοθεσίας. Δίνεται η δυνατότητα άντλησης όλης της Φορολογικής Νομοθεσίας, Σχετικών Θεμάτων από τον Επιστημονικό Κόμβο και Άρθρων από την Ε.Ο. της EPSILON NET.

Απεριόριστος αριθμός εταιρειών / πελατών

Έχετε τη δυνατότητα καταχώρησης και παρακολούθησης απεριόριστων εταιρειών / πελατών (Φυσικών και Νομικών Προσώπων). Κάθε Χρήστης έχει δικαιώματα τα οποία μπορούν να οριστούν αναλυτικά από το διαχειριστή της εφαρμογής.

Screenshots

Screenshots

Videos

Videos

Αρχεία

Επικοινωνία