ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ

Ιδιωτική μεταλλευτική και βιομηχανική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1959 και εξειδικεύεται στη μαγνησία

Η εταιρεία

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. είναι μία ιδιωτική μεταλλευτική και βιομηχανική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1959 και εξειδικεύεται στη μαγνησία. Η εταιρεία παράγει και εμπορεύεται καυστική μαγνησία, δίπυρο μαγνησία, ωμό λευκόλιθο και βασικά μονολιθικά πυρίμαχα, με ευρύτατη γκάμα ποιοτήτων.

 

Οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ κατατάσσονται μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών μαγνησίας στον κόσμο, με προσωπικό άνω των 340 ατόμων και κύκλο εργασιών περίπου 45 εκ. ευρώ (ενοποιημένος κύκλος εργασιών της τάξεως των 70 εκ. ευρώ). Ειδικότερα για την καυστική μαγνησία, κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων και τη γκάμα χρήσεων. Οι πωλήσεις της εταιρείας στις χώρες της Ευρώπης αντιπροσωπεύουν το 75% του κύκλου εργασιών της, ενώ 8% εξάγεται στην Αμερική και το υπόλοιπο 17% στις Ασία, Ωκεανία και Αφρική.

 

Σήμερα οι ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ αποτελούν μία μεγάλη, σύγχρονη και επιτυχημένη εταιρεία με σημαντική τεχνογνωσία στην εκμετάλλευση, την επεξεργασία και το μάρκετινγκ των βιομηχανικών ορυκτών και σημαντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εκτός Ελλάδος.

Επιχειρηματικές Προκλήσεις

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ, στο πλαίσιο της εξωστρεφούς της στρατηγικής και στοχεύοντας στην καλύτερη οργάνωση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών του εμπορικού της τμήματος, αναζήτησε μία σύγχρονη διεθνή Cloud λύση Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM) που να διασφαλίζει:

 • Πλήρη χαρτογράφηση της αγοράς και οργάνωση και καταγραφή των σχετικών πληροφοριών του ανταγωνισμού, των πελατών και γενικότερα της παγκόσμιας Αγοράς Μαγνησίτη-Λευκόλιθου σε μία ενιαία βάση
 • Σχεδιασμό και προώθηση στοχευμένων προωθητικών ενεργειών μάρκετινγκ

Λύση

Για την ικανοποίηση των παραπάνω αναγκών η εταιρεία Ελληνικοί Λευκόλιθοι απευθύνθηκε στην Data Communication με κριτήριο την εκτεταμένη εμπειρία της σε πολυσχιδή και πολύπλευρα έργα Πληροφορικής. Επιλέχθηκε η κορυφαία διεθνώς λύση Microsoft Dynamics CRM. 

 

Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκαν:

 • Υποσύστημα πωλήσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των διαδικασιών του κύκλου πωλήσεων
 • Προσαρμογή οντοτήτων πελατών και ανταγωνιστών για την πλήρη αποτύπωση του συνόλου των πληροφοριών που αφορούν τον χαρακτηρισμό του προφίλ τους και την κατηγοριοποίησή τους
 • Συνολική παρακολούθηση δραστηριοτήτων (τηλ, e-mail, συναντήσεις κ.λπ) και επικοινωνιών του προσωπικού της εταιρείας και συσχέτισή τους με λοιπές οντότητες του CRM (ευκαιρίες πωλήσεων, πελάτες, επαφές κ.λπ)
 • Αξιοποίηση πληροφοριών του CRM για το σχεδιασμό και τη διενέργεια στοχευμένων προωθητικών ενεργειών
 • Δημιουργία πινάκων ελέγχου (dashboards) για την παρουσίαση κρίσιμων επιχειρηματικών δεικτών που βοηθούν στην αξιολόγηση των ενεργειών ανάπτυξης πελατολογίου και στη λήψη διοικητικών αποφάσεων

Οφέλη

Τα κύρια οφέλη που απολαμβάνει σήμερα η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ είναι τα ακόλουθα:

 • Πλήρης παρακολούθηση των πελατειακών σχέσεων
 • Ανάπτυξη πωλήσεων, ανοδική κερδοφορία και είσοδος σε νέες αγορές ως αποτέλεσμα διενέργειας επιτυχημένων και στοχευμένων εκστρατειών μάρκετινγκ
 • Αύξηση ευκαιριών πωλήσεων που μετατρέπονται σε παραγγελίες λόγω εφαρμογής κοινών διαδικασιών διαχείρισης των ευκαιριών πωλήσεων
 • Ολοκληρωμένη πληροφόρηση της διοίκησης για την πορεία και την εξέλιξη των ενεργειών ανάπτυξης πελατολογίου του εμπορικού τμήματος

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν

CRM | Microsoft Cloud for Business |

Dynamics 365 for Sales (CRM)

CRM λύση νέας γενιάς της Microsoft. Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Διαχείρισης των Σχέσεων με τους πελάτες σας. 

Περισσοτερα

ΕΡΓΑ

Δείτε τα υπόλοιπα έργα στον κλάδο της Βιομηχανίας

Επικοινωνία

Καλέστε μας στο

211 1080 000