Δίκτυο

Δίκτυο συνεργατών

Το καλύτερο δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα

Στοχεύοντας στην κάλυψη των αναγκών των πελατών του σε όλη τη χώρα, ο Όμιλος EPSILON NET διαθέτει ένα πανελλαδικό Δίκτυο Συνεργατών. Με αυτόν τον τρόπο, ο Όμιλος διασφαλίζει την 360°, υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το δίκτυο συνεργατών του στον τελικό καταναλωτή.

Τα μέλη του δικτύου επωφελούνται από συνεχείς διαδικασίες ενημέρωσης, εκπαίδευσης και καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 24/7, έχοντας συνεχή πρόσβαση στην πληροφόρηση και την τεχνογνωσία των προϊόντων του Ομίλου. Επιπλέον, παρακολουθούν εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και συμμετέχουν σε εξετάσεις, στοχεύοντας στην τεχνολογική τους πιστοποίηση.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία πιστοποίησης των συνεργατών σε θέματα χρήσης των προγραμμάτων, καθώς και σε τεχνικά ζητήματα επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση, διατηρώντας την άριστη τεχνογνωσία του δικτύου του Ομίλου.

Δίκτυο συνεργατών

Η συμμετοχή στο δίκτυο Συνεργατών του Ομίλου EPSILON NET διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες

Platinum

PLATINUM Partners χαρακτηρίζονται οι Συνεργάτες που έχουν επενδύσει στη πλειοψηφία των προσφερόμενων λύσεων της Epsilon SingularLogic -αλλά και του Ομίλου των εταιρειών της EPSILON NET- και εξυπηρετούν ένα πολυπληθές πελατολόγιο με εξειδικευμένες ανάγκες υποστήριξης λόγω των κάθετων αγορών που το χαρακτηρίζουν. Επιπλέον, κατέχουν εκτενές εύρος και πλήθος πιστοποιήσεων, ενώ μέσα από τις υποδομές τους μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένες λύσεις, οι οποίες στηρίζονται στα προσφερόμενα προϊόντα του Ομίλου.

Gold

GOLD Partners είναι οι Συνεργάτες που έχουν επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στις προσφερόμενες λύσεις της Epsilon SingularLogic -αλλά και του Ομίλου των εταιρειών της EPSILON NET- και εξυπηρετούν ένα μεγάλο πελατολόγιο με εξειδικευμένες ανάγκες υποστήριξης λόγω των κάθετων αγορών που το χαρακτηρίζουν. Επιπλέον, κατέχουν μεγάλο εύρος και πλήθος πιστοποιήσεων, ενώ μέσα από τις υποδομές τους μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένες λύσεις οι οποίες στηρίζονται στα προσφερόμενα προϊόντα του Ομίλου.

 

 

 

Silver

SILVER Partners είναι οι Συνεργάτες που υποστηρίζουν προσφερόμενες λύσεις της Epsilon SingularLogic, αλλά και του Ομίλου των εταιρειών της EPSILON NET, ώστε να εξυπηρετούν το πελατολόγιό τους, έχοντας τις απαραίτητες Πιστοποιήσεις.

Resellers

Ως RESELLERS χαρακτηρίζονται οι απλοί μεταπωλητές προϊόντων του Ομίλου της EPSILON NET.

Ψηφιοποίηση & Καταχώρηση Παραστατικών

Δείτε τις λύσεις μας

Περισσότερα

Επικοινωνία