Δίκτυο

Δίκτυο συνεργατών

Η Data Communication διατηρεί σημαντικό Δίκτυο Συνεργατών - Μεταπωλητών που καλύπτει όλη την Ελλάδα

Πρόκειται για ένα δίκτυο με περισσότερες από 100 επιχειρήσεις, που πληρούν ένα σύνολο αυστηρών προδιαγραφών αναφορικά με την υποδομή, την επαγγελματική εμπειρία και τον γενικότερο επαγγελματισμό. Οι συνεργάτες του δικτύου λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση και πιστοποιούνται για την τεχνογνωσία τους από την Data Communication, προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρουν ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη και άριστη εξυπηρέτηση.

Δίκτυο συνεργατών

Η συμμετοχή στο δίκτυο Συνεργατών της Data Communication διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες

Business Partners

Επιχειρήσεις διανομής ειδών πληροφορικής και παροχής υπηρεσιών με συμφωνία συνεργασίας για τη μεταπώληση και υποστήριξη όλων των προϊόντων της Data Communication που απευθύνονται σε μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, καθώς και σε λογιστικά γραφεία. Διαθέτουν πιστοποίηση όσον αφορά στην τεχνογνωσία τους σε όλη τη γκάμα των προϊόντων της εταιρίας και παρέχουν στους πελάτες ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης.

Business Associates

Επιχειρήσεις διανομής ειδών πληροφορικής και παροχής υπηρεσιών με συμφωνία συνεργασίας για τη μεταπώληση των προϊόντων της Data Communication που απευθύνονται σε μεσαίου και μικρού μεγέθους επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία. Παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για συγκεκριμένα προϊόντα για τα οποία έχουν λάβει πιστοποίηση τεχνογνωσίας από την Data Communication.

Resellers

Επιχειρήσεις διανομής ειδών πληροφορικής που συνεργάζονται με την Data Communication για την προώθηση των προϊόντων της στην αγορά, χωρίς να διαθέτουν πιστοποίηση στις εφαρμογές της Εταιρίας.

DC Cloud Accounting

Δείτε τι κάνει η Data Communication για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του λογιστικού γραφείου

Περισσότερα

Επικοινωνία