ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.

Σύστημα πληρωμών μέσω του οποίου διακινούνται και εκκαθαρίζονται ηλεκτρονικά διατραπεζικές πληρωμές τόσο εντός της χώρας, όσο και διασυνοριακά

Η εταιρεία

Η εταιρεία ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΔΙΑΣ) Α.Ε. ιδρύθηκε στις 28 Ιουνίου 1989. Μέτοχοι της εταιρείας είναι πιστωτικά ιδρύματα και η Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Η ΔΙΑΣ έχει αναπτύξει και λειτουργεί το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ μέσω του οποίου διακινούνται και εκκαθαρίζονται ηλεκτρονικά διατραπεζικές πληρωμές τόσο εντός της χώρας, όσο και διασυνοριακά.

 

Η ΔΙΑΣ αναπτύσσει υπηρεσίες πληρωμών, σε συνεργασία με τις τράπεζες, που απευθύνονται στο Δημόσιο, σε δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις με στόχο τον εκσυγχρονισμό των πληρωμών και το όφελος της εθνικής οικονομίας.

 

Για τις ανάγκες της ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση του συστήματος διαχείρισης ανθρώπινων πόρων Premium HRM, καθώς και της εφαρμογής Business Analysis.

Επιχειρηματικές Προκλήσεις

 • Ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης εταιρείας όσον αφορά στη λειτουργία και τους σκοπούς της
 • Ανάγκη για ένα σύγχρονο πρόγραμμα μισθοδοσίας με εύκολη και γρήγορη λειτουργία
 • Ανάγκη για απλούστευση και αυτοματοποίηση διαδικασιών

Λύση

 • Σύνδεση Ωραρίων, Βαρδιών σε συνδυασμό με ρολόγια και Άδειες - Απουσίες για την εύκολη παρακολούθηση και ενημέρωση της μισθοδοσίας
 • Αξιοποίηση του υποσυστήματος «Bank Link» για την επικοινωνία με όλες τις τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται η εταιρεία
 • Προσδιορισμός κόστους για κάθε επιλεγμένο οικονομικό έτος ή περίοδο μέσω του υποσυστήματος «Προϋπολογισμοί»
 • Χρήση του υποσυστήματος «Έργα - Κέντρα Κόστους» για τον επιμερισμό των δαπανών και τον προσδιορισμό του κόστους μιας παροχής ή ανάπτυξης μιας δραστηριότητας
 • Χρήση του εργαλείου Business Analysis (BI) για τη δημιουργία οποιοσδήποτε προσαρμοσμένης αναφοράς, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία της βάσης δεδομένων της εφαρμογής

Οφέλη

 • Κάλυψη όλων των νομοθετικών αλλαγών σε φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον
 • Εύκολη και άμεση ενημέρωση μισθοδοσίας με τη διαχείριση παρουσιών (Ωρομέτρηση)
 • Δυνατότητα παρακολούθησης Αδειών - Απουσιών των εργαζομένων και υποβολή των απαιτούμενων εντύπων
 • Δυνατότητα διαχείρισης εργαζομένων όλων των εργασιακών κατηγοριών
 • Απλοποίηση της διαδικασίας υπολογισμού του κόστους της μισθοδοσίας. Δυνατότητα γρήγορης και εύκολης απεικόνισης είτε των επιμέρους, είτε του συνολικού κόστους για όλη την επιχείρηση
 • Γρήγορη και εύκολη πληροφόρηση προϋπολογιζόμενου κόστους επόμενου έτους η συγκεκριμένης περιόδου
 • Απλούστευση και αυτοματοποίηση διαδικασιών με πρόσθετες εφαρμογές και λειτουργικές ενότητες, όπως: Bank Link, Προϋπολογισμοί, Διαχείριση Κέντρων Κόστους, Παρακολούθηση Αδειών - Απουσιών και, φυσικά, το εργαλείο Business Analysis

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν

Ανθρώπινο Δυναμικό & Μισθοδοσία |

Premium HRM

Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων.

Περισσοτερα

Ανθρώπινο Δυναμικό & Μισθοδοσία |

Premium HRM Μισθοδοσία

Το Premium HRM Μισθοδοσία αποτελεί το πιο λειτουργικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα μισθοδοσίας της ελληνικής αγοράς. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τα λογιστικά γραφεία, ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους και το είδος των εργασιακών σχέσεων. Παρακολουθεί ολοκληρωμένα όλα τα στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία των εργαζομένων, καλύπτει οποιαδήποτε ανάγκη και διαθέτει απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης.

 

Διαλέξτε το Premium HRM Μισθοδοσία που σας ταιριάζει.

Περισσοτερα

BI |

Business Analysis

Εργαλείο Eπιχειρηματικής Eυφυΐας (Business Intelligence) για τη δημιουργία στατιστικών αναλύσεων και αναφορών.

Περισσοτερα

Επικοινωνία

Χρησιμοποιώντας τον δικτυακό τόπο της Data Communication αποδέχεστε τη χρήση των cookies.