Γαλακτοκομικά Δημητρίου Α.Ε.

Εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της γαλακτοκομίας από  το 1969.