Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη / Συμβάλλουμε στο εκπαιδευτικό έργο

Συμβάλλουμε στο εκπαιδευτικό έργο

Συνεργασία με ΤΕΙ Πειραιά

Το 2014 η Data Communication επέκτεινε τη συνεργασία της με το ΤΕΙ Πειραιά, δωρίζοντας 12 ηλεκτρονικούς υπολογιστές με τους οποίους εξοπλίστηκε το Τεχνολογικό Εργαστήριο της σχολής.