Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη / Στηρίζουμε άτομα και οικογένειες με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

Στηρίζουμε άτομα και οικογένειες με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης και φαρμάκων σε συνεργασία με την ΜΚΟ Κλίμακα

Το Μάιο του 2016, σε συνεργασία με την ΜΚΟ Κλίμακα, καταφέραμε να συγκεντρώσουμε μεγάλες ποσότητες ρούχων και φαρμάκων, τα οποία παραδόθηκαν στην οργάνωση και χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη αναγκών ατόμων και οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης αστέγων, καθώς και άλλων προγραμμάτων και δομών του φορέα που απευθύνονται σε ευάλωτες και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες