Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη / Μαζεύουμε καπάκια για καλό σκοπό!

Μαζεύουμε καπάκια για καλό σκοπό!

Στήριξη Συλλόγου Παραπληγικών & Κινητικά Αναπήρων Ν. Πέλλας

Τα τελευταία χρόνια τα στελέχη της εταιρείας με τη συνδρομή των οικογενειών και των φίλων τους έχουν επιδοθεί στο «καπακοκυνήγι» συγκεντρώνοντας καπάκια που αποστέλλουμε στον Σύλλογο Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Ν. Πέλλας. Ο Σύλλογος τα χρησιμοποιεί για να τροφοδοτεί εταιρεία ανακύκλωσης, η οποία με τη σειρά της αποζημιώνει το Σύλλογο με αγορά ηλεκτρικών αμαξιδίων ή άλλων ορθοπεδικών ειδών για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Έχουν ήδη συλλεχθεί σε μεγάλες κούτες και αποσταλεί αρκετά κιλά καπακιών με συχνότητα 2-3 φορές τον χρόνο και συνεχίζουμε.