Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη / Στηρίζουμε έμπρακτα τους νέους

Στηρίζουμε έμπρακτα τους νέους

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Η Data Communication ενισχύει τη στενή συνεργασία της με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στηρίζοντας με υποτροφίες μεταπτυχιακούς φοιτητές. Συγκεκριμένα, ήδη από το 2014, στηρίζουμε τους φοιτητές του τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», ενώ για πρώτη φορά το 2017, τους φοιτητές του τμήματος «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας». Με αφορμή την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής περιόδου και το εορταστικό καλωσόρισμα των πρωτοετών φοιτητών, εκπρόσωποι της Data Communication απονέμουν στους δευτεροετείς φοιτητές των δύο τμημάτων τέσσερις υποτροφίες ύψους 1.000 ευρώ επιβραβεύοντάς τους για την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων τους. Συνολικά, μέχρι σήμερα, έχουν δοθεί 10 υποτροφίες των €1.000 έκαστη για να στηρίξουν τους φοιτητές των τμημάτων.