Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη / Στηρίζουμε το έργο της Action Aid

Στηρίζουμε το έργο της Action Aid

Αναδοχή παιδιού μέσω της Action Aid

Το καλοκαίρι του 2015 η οικογένεια της Data Communication μεγάλωσε με την υιοθεσία της πεντάχρονης, τότε, Lara από την Παλαιστίνη! Με την πρωτοβουλία αυτή η εταιρεία θέλησε να στηρίξει το έργο του οργανισμού Action Aid συνεισφέροντας μέσω της αναδοχής παιδιού στη κάλυψη των αναγκών τροφής, νερού, υγείας και εκπαίδευσης του ίδιου του παιδιού και της οικογένειάς του. Ειδική «γωνιά» στην εταιρεία φιλοξενεί την επικοινωνία μας με τη μικρή Lara, τη φωτογραφία και τις ζωγραφιές της, ενώ οι συνάδελφοι και οι οικογένειές τους παροτρύνονται να κρατούν την επικοινωνία ζωντανή με γράμματα, κάρτες ή ζωγραφιές.