Βράβευση της Data Communication στα Bite Awards

Πρώτο βραβείο στην κατηγορία: Εξειδίκευση σε Επιχειρηματικούς Κλάδους / Φαρμακευτικοί Οργανισμοί για την εφαρμογή Pharma CRM Accelerator

Στην τελετή απονομής των ετήσιων βραβείων του κλάδου Πληροφορικής Βusiness IT Excellence (bite) Awards 2013 η Data Communication τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο στην κατηγορία: Εξειδίκευση σε Επιχειρηματικούς Κλάδους / Φαρμακευτικοί Οργανισμοί για την εφαρμογή Pharma CRM Accelerator.

Το Pharma CRM Accelerator της Data Communication αποτελεί εξειδίκευση της δημοφιλούς πλατφόρμας Microsoft Dynamics CRM, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης πελατειακών σχέσεων για τη φαρμακοβιομηχανία με γνώμονα τις ταχύτατα μεταβαλλόμενες ανάγκες του κλάδου, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις και συγκυρίες.

Με εξειδικευμένες λειτουργίες για ανάπτυξη πωλήσεων και μάρκετινγκ αλλά και ανοικτή μηχανή εύκολης παραμετροποίησης, το Pharma CRM Accelerator αποτελεί μια γρήγορη, ευέλικτη και προσιτή πελατοκεντρική λύση, που προσφέρει συνεχείς και μετρήσιμες βελτιώσεις σε κάθε επιχειρησιακή διαδικασία και υποστηρίζει πρακτικά τον οργανισμό στην επίτευξη των στόχων του σε μια περίοδο προκλήσεων για τον κλάδο και την αγορά συνολικά.

 

Η υλοποίηση της λύσης Pharma CRM Accelerator παρέχει μια σειρά από λειτουργικές περιοχές, εξειδικευμένες για τη φαρμακοβιομηχανία όπως: Αυτοματοποίηση Ιατρικής Ενημέρωσης, Διαχείριση Key Accounts, Διαχείριση Πωλήσεων Φαρμακείων, Αυτοματοποίηση ενεργειών marketing και Επιχειρηματική Ευφυία.

 

Τα μοναδικά οφέλη της λύσης που πιστοποιεί μια ήδη σημαντική σειρά εγκαταστάσεων, απορρέουν αθροιστικά τόσο από τη συσσωρευμένη γνώση της Ελληνικής Αγοράς της Data Communication όσο και από τα κορυφαία χαρακτηριστικά της πλατφόρμας Microsoft Dynamics:

  • Καλύτερη Οργάνωση και Διοίκηση: Ευθυγράμμιση στρατηγικού σχεδιασμού και καθημερινών ενεργειών και ενδυνάμωση των πωλήσεων μέσω αποτελεσματικότερης στόχευσης και αξιοποίησης πόρων
  • Αύξηση παραγωγικότητας και υψηλός βαθμός υιοθέτησης χρηστών μέσω της εγγενούς ενσωμάτωσης στο Microsoft Office
  • Λειτουργία σύμφωνα με τα δεδομένα της κάθε επιχείρησης καθώς μπορεί γρήγορα και οικονομικά να προσαρμοστεί στις ειδικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης
  • Βέλτιστο συνολικό κόστος κτήσης, καθώς μεγιστοποιεί τις ήδη υπάρχουσες επενδύσεις και δεξιότητες στον τομέα της πληροφορικής και προσφέρεται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος είτε με εφ’ άπαξ αγορά του λογισμικού είτε με το μοντέλο software as a service (SaaS)

Σημαντική αύξηση κερδών και φέτος για τη Data Communication!

Περισσότερα

Data Communication: ISV of the Year Finalist Central & Eastern Europe 2009

Περισσότερα