Σημαντική αύξηση κερδών και φέτος για τη Data Communication!

Σε 732,000 Ευρώ ανήλθαν τα κέρδη προ φόρων για τη Data Communication

Σε 732,000 Ευρώ ανήλθαν τα κέρδη προ φόρων για τη Data Communication κατά τη χρήση 1/7/2005 – 30/6/2006 όπως προκύπτει από τον ισολογισμό που δημοσίευσε. Συγκεκριμένα η εταιρεία παρουσίασε αύξηση κατά 21% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο κατά την οποία τα κέρδη είχαν διαμορφωθεί σε 605,000 Ευρώ.

 

Αξιοσημείωτη είναι η ιδιαίτερα υψηλή ρευστότητα της εταιρείας και ο μηδενικός δανεισμός της, στοιχεία που προσδίδουν στον ισολογισμό της εταιρείας μοναδικότητα για τον κλάδο πληροφορικής.

Η συνεχής ανοδική πορεία της εταιρείας οφείλεται στην καθιέρωση στην αγορά λογισμικού για επιχειρήσεις WinEra ERP και WinGo, της μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού Premium HRM καθώς και της σειράς εφαρμογών για λογιστικά γραφεία Academia Financials. Σημαντικό ρόλο έπαιξε επίσης η πιστοποίηση της εταιρείας ως Gold Partner της Microsoft και η συνεργασία στην προώθηση του συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων Microsoft Business Solutions NAV και της διαχείρισης πελατειακών σχέσεων Microsoft CRM.

Nέα Γραφεία για την Data Communication Βορείου Ελλάδας

Περισσότερα

Ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης & Επενδύσεις 1,05 εκατ. ευρώ

Περισσότερα