Academia Financials Γενική Λογιστική

Ολοκληρωμένη λογιστική και φορολογική διαχείριση για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία

Η σειρά Academia Financials συνιστά την ολοκληρωμένη πρόταση της Data Communication για τη μηχανογράφηση του σύγχρονου λογιστικού γραφείου. Σχεδιασμένα με την υψηλή τεχνογνωσία και την πολύχρονη εμπειρία της Data Communication, τα λογιστικά προγράμματα της σειράς Academia Financials επιτρέπουν στο λογιστή να παρέχει άψογη εξυπηρέτηση στους πελάτες του, μεγιστοποιώντας  την παραγωγικότητα και ελαχιστοποιώντας  το κόστος λειτουργίας του γραφείου του. Tο Academia Financials Γενική Λογιστική  αποτελεί την ολοκληρωμένη λογιστική και φορολογική διαχείριση για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία. Λύση ανοικτή σε περαιτέρω επεκτάσεις.

Ενδιαφερομαι
Ευχρηστία

Επωφεληθείτε από το φιλικό περιβάλλον, τη δυνατότητα δημιουργίας προσωποποιημένων μενού και οθονών και τις ταχύτατες καταχωρήσεις. Για την άμεση εξοικείωση των χρηστών και την ελαχιστοποίηση του χρόνου εκπαίδευσης, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις.

Πληρότητα λειτουργιών

Επενδύστε σε κορυφαίες δυνατότητες διαχείρισης, χωρίς περιορισμούς στον αριθμό εταιρειών, υποκαταστημάτων, χρήσεων και διασυνδέσεων. Επωφεληθείτε από την τεχνολογία αιχμής και την πλούσια λειτουργικότητα που διατίθενται μαζί με την εφαρμογή χωρίς extra modules ή κρυφές χρεώσεις. 

Ταχύτατες καταχωρίσεις, αυτόματες ενημερώσεις
Σύνδεση με την ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτόματη καταχώριση συναλλασσομένων, χωρίς πληκτρολόγηση.
Αυτόματη ενημέρωση με μία μόνο καταχώριση όλων των λειτουργιών του προγράμματος.
Απεριόριστες Δυνατότητες Πληροφόρησης

Πολυεπίπεδη αποτύπωση των δεδομένων μέσα από  πληθώρα έτοιμων καταστάσεων, οικονομικών και στατιστικών αναφορών. Δυνατότητα εύκολης δημιουργίας προσαρμοσμένων αναφορών με τη χρήση του ενσωματωμένου εργαλείου Report Generator. Δυνατότητα διασύνδεσης με το σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας (BI) Business Analysis για την επεξεργασία και στατιστική ανάλυση των δεδομένων.

Διασύνδεση και επικοινωνία
Αυτόματη επικοινωνία με όλα τα λογιστικά προγράμματα της σειράς Academia Financials και τα εμπορικά προγράμματα WinEra της Data Communication. Αμφίδρομη Επικοινωνία με το Taxis.
Ευελιξία και επεκτασιμότητα

Προ-παραμετροποιημένη λύση για άμεση εγκατάσταση. Λύση ανοικτή σε περαιτέρω επεκτάσεις με τη σταδιακή ενεργοποίηση υποσυστημάτων και λειτουργιών σύμφωνα με τις ανάγκες και την εξέλιξη της επιχείρησης.

Υποστήριξη 24x7

Επωφεληθείτε από τη βραβευμένη πολιτική Εξυπηρέτησης Customer Care 360˚ . Αξιοποιήστε τα πολλαπλά κανάλια υπηρεσιών υποστήριξης και εξυπηρέτησης που παρέχουμε στους πελάτες μας 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Γνωρίστε τις δυνατότητες του προγράμματος μέσα από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό εκπαίδευσης και υποστήριξης, με αυτόματη σύνδεση στο site της Data Communication.

Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση παραστατικών

Επωφεληθείτε από τα πολλαπλά πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και προσφέρετε μια νέα αναβαθμισμένη υπηρεσία στους πελάτες σας. Εντοπίστε τα συνημμένα στη λογιστική εγγραφή ηλεκτρονικά παραστατικά και διαχειριστείτε τα εύκολα. Εξοικονομήστε χώρο στο γραφείο σας, διασφαλίζοντας παράλληλα την άμεση παραλαβή και την ακεραιότητά τους. Εντοπίστε τα εύκολα σε περίπτωση ελέγχου. 

Ολοκληρωμένη διαχείριση Διπλογραφικών Βιβλίων
Ενσωματωμένο Λογιστικό Σχέδιο. Καταστάσεις παρακολούθησης της οικονομικής πορείας των εταιρειών. Ισοζύγιο Γενικών Αναλυτικών Καθολικών, Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, Κατάσταση Αποτελεσμάτων,. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Κατάσταση Χρηματοροών. Διαχείριση ειδικών περιόδων για κινήσεις ισολογισμού, κλεισίματος και τακτοποιητικών εγγραφών. Ολοκληρωμένη διαχείριση έργων-κέντρων κόστους. Αυτόματη αποθήκευση των αναφορών στον ηλεκτρονικό φάκελο (ΗΦΕ).
Διαχείριση και αυτόματο κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο κλείσιμο ισολογισμού οποιαδήποτε στιγμή. Δημιουργία και εκτύπωση ισολογισμού έτοιμου προς δημοσίευση. Εκτύπωση κατάστασης λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης και διάθεσης αποτελεσμάτων. Εκτύπωση βασικών αριθμοδεικτών, καθώς και δυνατότητα δημιουργίας νέων από το χρήστη.

Αναλυτική Λογιστική

Ολοκληρωμένη διαχείριση της ομάδας 9 του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου. Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας άρθρων Αναλυτικής Λογιστικής από τις εγγραφές της Γενικής Λογιστικής και απευθείας ενημέρωσης της Αναλυτικής Λογιστικής. Δυνατότητα διαχωρισμού των εργασιών της Αναλυτικής από τη Γενική Λογιστική και ανάλυσης πολλαπλών επιπέδων. Πλήρης σειρά οικονομικών αναφορών και καταστάσεις παρακολούθησης της οικονομικής πορείας της εταιρείας.

Διαχείριση και ηλεκτρονική υποβολή όλων των εντύπων | αμφίδρομη επικοινωνία με Taxis

Έντυπα ΦΠΑ, Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές, Φορολογίας Εισοδήματος, Έντυπο Ν Σειρές Α, Β, Μ, Π, Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ.

Πλήρης εναρμόνιση με τη νομοθεσία Ε.Λ.Π. Ν.4308/2014

Άμεση προσαρμογή στο συνεχώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό περιβάλλον. Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Κατάσταση Χρηματοροών.

Πολυεπίπεδη ασφάλεια
100% διασφάλιση των επιχειρηματικών σας δεδομένων. Ορισμός πολλαπλών επιπέδων πρόσβασης βάσει του ρόλου των χρηστών . Δυνατότητα παρακολούθησης της πρόσβασης των χρηστών στα δεδομένα, καταγραφή ιστορικού αλλαγών.

Screenshots

Screenshots

Videos

Videos

Αρχεία

 • Με τη νέα έκδοση η εφαρμογή καλύπτει κάθε απαίτηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Η έκδοση περιλαμβάνει τη νέα «Σύμβαση Παραχώρησης Χρήσης Λογισμικού» με αλλαγές σχετικά με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR). Η αποδοχή της σύμβασης θα πρέπει να γίνει κατά την είσοδο στην εφαρμογή και είναι υποχρεωτική για να μπορέσετε να συνεχίσετε τη χρήση της εφαρμογής. 
 • Προστέθηκε η επιλογή «Κρυπτογράφηση Εταιρειών». Η συγκεκριμένη δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που τυχόν διαχειρίζεστε. 
 • Προστέθηκε η υποστήριξη των νέων προδιαγραφών των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. σύμφωνα με την ΠΟΛ.1195/2018. 
 • Στην εκτύπωση «Καρτέλες Πελατών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα η επιλογή «Μαζική Αποστολή Email», η οποία σας δίνει τη δυνατότητα, να στείλετε μαζικά μέσω του Outlook, στους πελάτες που περιλαμβάνονται στην εκτύπωση της αναλυτικής καρτέλας του καθενός, σε μορφή pdf. Για όσους πελάτες έχουν συμπληρωμένο email, στη «Διαχείριση Πελατών» στο tab «Βασικά», η αποστολή θα εκτελεστεί άμεσα, ενώ για τους υπόλοιπους, τα email θα παραμείνουν στα πρόχειρα του Outlook, και θα πρέπει να συμπληρώσετε το email για να αποσταλούν. Τα αρχεία pdf προς αποστολή, αποθηκεύονται στο φάκελο \DCWinEra\MassEmailPDF. 
 • Η νέα έκδοση περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον εργασίας που διευκολύνουν σημαντικά την εργασία σας και μεγιστοποιούν την παραγωγικότητά σας. Ενδεικτικά: 
 1. Εντολές & συντομεύσεις λειτουργιών οργανωμένες σε ribbons, προκειμένου να εμφανίζονται μόνο όταν τις χρειάζεστε, βοηθώντας σας να εντοπίζετε άμεσα τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση μίας εργασίας. 
 2. Δυναμικά φίλτρα στις εκτυπώσεις, στις αναζητήσεις και στις λίστες, ώστε να αναζητείτε με πολλαπλούς τρόπους τα δεδομένα της εφαρμογής & να έχετε ανά πάσα στιγμή σφαιρική και ολοκληρωμένη πληροφόρηση. 
 3. Δυνατότητα εμφάνισης του ίδιου ή διαφορετικού παραθύρου στο ίδιο tab. 
 • Προστέθηκε η επιλογή «Ανωνυμοποίηση Δεδομένων Βάσεων». Ως γνωστόν, με βάση τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR), κάθε επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων που διατηρεί στην κατοχή της. Μέσω της συγκεκριμένη διαδικασίας τροποποιούνται τα στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης που είναι αποθηκευμένα σε κάθε εταιρεία και αποκτούν ανώνυμη μορφή, ώστε να μην μπορούν να συσχετιστούν με οποιοδήποτε άτομο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαρροή κατά την χρήση του backup της εταιρείας από οποιονδήποτε τρίτο. Για να εκτελέσετε τη διαδικασία θα πρέπει να επιλέξετε την εταιρεία ή τις εταιρείες που επιθυμείτε και στη συνέχεια να πατήσετε «Έναρξη Μεταφοράς». Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί, στο φάκελο \DCWinera\_backup θα υπάρχει ένα ανωνυμοποιημένο backup αρχείο για την κάθε εταιρεία για την οποία έτρεξε η διαδικασία, με όνομα emp_anonymized_ και τον 3ψήφιο κωδικό της εταιρείας (π.χ. emp_anonymized_001.dat). 
 • Στο μενού της εφαρμογής προστέθηκε η επιλογή «M.I.S Αναφορές» στην οποία έχουν συγκεντρωθεί σε 4 ομάδες εργαλείων reporting που αφορούν σε όλα τα υποσυστήματα του προγράμματος. Οι συγκεκριμένες εκτυπώσεις περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό από διαθέσιμα πεδία και όταν εμφανίζονται σε μορφή κύβου σας επιτρέπoυν να ομαδοποιήσετε τα δεδομένα σας με όποιον τρόπο επιθυμείτε. Οι πρότυπες φόρμες που έχουν δημιουργηθεί είναι ενδεικτικές και μπορούν να επεκταθούν με την προσθήκη επιπλέον πεδίων από τα διαθέσιμα, ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στις διαφορετικές ανάγκες κάθε εταιρείας. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P). 
 • Έχετε πλέον τη δυνατότητα να ορίσετε τον χρόνο αυτόματου κλειδώματος της εφαρμογής όταν βρίσκεται σε αδράνεια, όταν δηλαδή δεν γίνεται κάποια ενέργεια από τον χρήστη . Για να ενεργοποιήσετε τη νέα δυνατότητα, πρέπει να πάτε στην επιλογή «Προφίλ/Παράμετροι», στο πεδίο «Χρόνος Ελέγχου Αδράνεια (λεπτά)», και να συμπληρώσετε το χρόνο σε λεπτά έπειτα από τον οποίο θέλετε να πραγματοποιείται κλείδωμα των λειτουργιών της εφαρμογής. Η παράμετρος θα ενεργοποιηθεί από την επόμενη είσοδο στην εφαρμογή. Ο χρήστης μετά το κλείδωμα της εφαρμογής θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον κωδικό του ώστε να συνεχίσει την λειτουργία της εφαρμογής. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα συμπληρώστε στο πεδίο την τιμή 0.
 • Προστέθηκε η επιλογή «Καταχώριση Περιβαλλοντικού Τέλους». Η νέα επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα καταχώρισης του αριθμού των πλαστικών σακουλών ανά τρίμηνο που υπόκεινται σε τέλος, για τις ανάγκες του σχετικού εντύπου σύμφωνα με την ΠΟΛ 1091/2018. 
 • Έχετε πλέον τη δυνατότητα να ορίσετε το χρόνο τερματισμού της εφαρμογής όταν βρίσκεται σε αδράνεια, όταν δηλαδή δεν γίνεται κάποια ενέργεια από τον χρήστη ή από την ίδια την εφαρμογή. Για να ενεργοποιήσετε τη νέα δυνατότητα, πρέπει να πάτε στην επιλογή «Προφίλ/Παράμετροι», στο πεδίο «Τερματισμός σε Αδράνεια (λεπτά)», και να συμπληρώσετε το χρόνο σε λεπτά στον οποίο θέλετε να συμβεί ο αυτόματος τερματισμός. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα συμπληρώστε στο πεδίο την τιμή 0. 

ACADEMIA FINANCIALS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

Εσείς αποθηκεύετε τα παραστατικά των πελατών σας;

Περισσότερα

Σχετικά προϊόντα

DC Cloud Accounting | Λογιστικά Προγράμματα |

DC Scan4you

Πρωτοποριακή Cloud υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης για την αυτόματη αναγνώριση και καταχώρηση ψηφιοποιημένων παραστατικών. Για λογιστικά γραφεία που χρησιμοποιούν το Academia Financials της Data Communication.

Περισσοτερα

Λογιστικά Προγράμματα |

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα

Λογιστική και Φορολογική Διαχείριση για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία.

Περισσοτερα

Ανθρώπινο Δυναμικό & Μισθοδοσία | DC Cloud Accounting |

Premium HRM web ΕΡΓΑΝΗ

Web εφαρμογή για αυτόματη σύνδεση με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και άμεση online τροποποίηση του ωραρίου.

Περισσοτερα

Επικοινωνία

Χρησιμοποιώντας τον δικτυακό τόπο της Data Communication αποδέχεστε τη χρήση των cookies.