Πίσω

Καριέρα - Sales Representative (srp) - Αθήνα

Sales Representative (srp)

Αρμοδιότητες

Ο Sales Representative διενεργεί τηλεφωνική επικοινωνία με υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες (επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία) με στόχο την ενημέρωσή τους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Data Communication.

Είναι εξοικειωμένος με τις εμπορικο-λογιστικές εφαρμογές, κατανοεί τις επιχειρηματικές διαδικασίες και μπορεί να εντοπίζει τις ανάγκες του συνομιλητή του. Μέσα στα πλαίσια ειδικών ενεργειών προώθησης προϊόντων, επικοινωνεί τηλεφωνικά με πελάτες και δυνητικούς πελάτες με στόχο:

 • την ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα & τις υπηρεσίες της Data Communication 
 • την εξακρίβωση ενδιαφέροντος από την πλευρά του υφιστάμενου ή του δυνητικού πελάτη 
 • τον εντοπισμό ευκαιριών πώλησης ή την άμεση πώληση 
 • τον προγραμματισμό συναντήσεων για τα στελέχη του Τμήματος Πωλήσεων 
Προσόντα
 • 1-2 χρόνια εμπειρία στην τηλεφωνική προώθηση προϊόντων με έμφαση στον τομέα της πληροφορικής 
 • Πτυχίο στη Λογιστική, τα Οικονομικά ή συναφές αντικείμενο είναι επιθυμητό 
 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες 
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες 
 • Πελατοκεντρική αντίληψη 
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
 • Καλή γνώση Αγγλικών