ICAP Group | Υλοποίηση CRM

Όμιλος Παροχής Β2Β Υπηρεσιών, με ηγετική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω 16 συνολικά εταιρειών σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο και Σερβία

Η εταιρεία

H ICAP Group είναι ένας πολυσχιδής και ταχύτατα αναπτυσσόμενος Όμιλος Παροχής Β2Β Υπηρεσιών, με ηγετική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω 16 συνολικά εταιρειών σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο και Σερβία (μέσω της οποίας καλύπτει επίσης τις ανάγκες σε Βοσνία & Ερζεγοβίνη και Μαυροβούνιο).

 

Με ξεκάθαρη στρατηγική, πελατοκεντρική προσέγγιση, ισχυρές επενδύσεις και νέες καινοτόμες υπηρεσίες, η ICAP Group βρίσκεται σε τροχιά ταχείας εξάπλωσης τόσο με οργανική ανάπτυξη όσο και με εξαγορές εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Η ICAP Group έχει 1.100 άτομα προσωπικό που διαθέτουν την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, τις ικανότητες και τον ενθουσιασμό για να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες της. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος απασχολεί περισσότερους από 2.500 εργαζόμενους σε εγκαταστάσεις πελατών του,μέσω των υπηρεσιών Employment Solutions.

 

Σήμερα, η ICAP Group παρέχει ένα πολύ μεγάλο εύρος υπηρεσιών, οι οποίες ομαδοποιούνται σε 4 μεγάλες κατηγορίες: Credit Risk Services, Marketing and Sales Solutions, Management Consulting και People & Employment Solutions.

Επιχειρηματικές Προκλήσεις

Ο Όμιλος ICAP αξιοποιούσε μια παλαιά έκδοση του Microsoft Dynamics CRM, προκειμένου να καλύπτει μεμονωμένες ανάγκες σχετικά με τις πωλήσεις και τους πελάτες του. Λόγω της αύξησης του όγκου εργασιών, της πολυπλοκότητας του business και της πολυεταιρικής του αρχιτεκτονικής, ο Όμιλος αναζήτησε ένα σύγχρονο CRM σύστημα το οποίο θα:

 

 • υιοθετεί προηγμένες τεχνολογίες 
 • καλύπτει τις ανάγκες τυποποίησης των πολυσχιδών υπηρεσιών του
 • καλύπτει τις διαδικασίες του κύκλου πώλησης και της εξυπηρέτησης πελατών όλων των επιχειρηματικών μονάδων
 • παρέχει ενοποιημένη παρακολούθηση όλων των σχετικών αποτελεσμάτων, μέσα από ένα σύστημα

Λύση

Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών ο Όμιλος ICAP απευθύνθηκε στην Data Communication, με κριτήριο την εκτεταμένη εμπειρία της στην υλοποίηση έργων Microsoft Dynamics.
Προκρίθηκε η αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος στη νέα έκδοσή του, η ανάπτυξη και αξιοποίηση των λειτουργικών περιοχών των Πωλήσεων, του Customer Service και του Marketing, καθώς και η δημιουργία σύνθετων και πολλαπλών διεπαφών με τα υπόλοιπα συστήματα του ομίλου, προκειμένου το σύστημα να συγκεντρώνει τα δεδομένα των Πωλήσεων και της Εξυπηρέτησης Πελατών, από όλες τις εφαρμογές του Ομίλου.
 
Συγκεκριμένα:
 • Αξιοποιήθηκαν οι λειτουργικές περιοχές:
 1. του Account Management και του Sales Force Automation μέσω των Leads, των Opportunities και των Quotes 
 2. του Customer Service μέσω των Cases, των Activities και των Contracts
 • Αναπτύχθηκαν ειδικές λειτουργίες και interfaces, στο πλαίσιο της διασύνδεσης με σωτερικά συστήματα του Οργανιμού, αλλά και με web portals του Ομίλου
 • Έγινε πλήρης διασύνδεση του νέου συστήματος με το Microsoft Dynamics NAV – Innovera, μέσω του Microsoft Connector, ολοκληρώνοντας τη λύση σε όλα τα επίπεδα επικοινωνίας
 
Το σύστημα αξιοποιείται από περίπου 80 χρήστες.

Οφέλη

Με την υιοθέτηση του συστήματος Microsoft Dynamics CRM ο Όμιλος ICAP απολαμβάνει:

 

 • Αξιοποίηση διεθνών best practices και τεχνολογιών αιχμής που προσφέρει το Microsoft Dynamics CRM
 • Αξιοποίηση εγγενούς ενοποίησης του συστήματος με άλλες λύσεις παραγωγικότητας της Microsoft (MS Office, MS Outlook) καθώς και με το Microsoft Dynamics NAV – InnovEra 
 • Προτυποποίηση και Αυτοματοποίηση εμπορικών διαδικασιών συνολικά
 • Αυτοματοποίηση κύκλου πώλησης και ενοποίησή του με τον κύκλο εντολών παραγγελιών, χρεώσεων και τιμολογήσεων όλων των τύπων Συμβάσεων του Οργανισμού
 • Συγκέντρωση, ενοποίηση και ταχεία αξιοποίηση και διάχυση πολύτιμων εμπορικών δεδομένων και πληροφοριών από το σύνολο των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, σε ένα ενιαίο σύστημα
 • Υψηλής ποιότητας σφαιρική απεικόνιση συνολικής δραστηριότητας και αλληλεπίδρασης του οργανισμού με τους Πελάτες (Enhanced 360 customer view & Customer Intelligence)
 • Διαρκή Βελτίωση δεικτών CXi και CSi (Customer Experience & Customer Satisfaction)
 • Βελτίωση ακρίβειας εμπορικών προβλέψεων
 • Εφαρμογή πρακτικής data-driven decision making και επιτάχυνση του κύκλου λήψης αποφάσεων
 • Παροχή διαρκώς ενημερωμένης σφαιρικής εμπορικής εικόνας προς τη Διοίκηση
 • Ευελιξία προσαρμογής του συστήματος στις ανάγκες του business
 • Υψηλή αξιοπιστία παραγόμενων αναφορών

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν

CRM | Microsoft Cloud for Business |

Dynamics 365 for Sales (CRM)

CRM λύση νέας γενιάς της Microsoft. Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Διαχείρισης των Σχέσεων με τους πελάτες σας. 

Περισσοτερα

ΕΡΓΑ

Δείτε τα υπόλοιπα έργα στον κλάδο Παροχής Υπηρεσιών

Επικοινωνία