Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία

Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία | Κοινωφελές εκπαιδευτικό ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Η εταιρεία

H Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία | Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία ιδρύθηκε το 1836 και είναι κοινωφελές εκπαιδευτικό ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

Είναι ο παλαιότερος εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα και έχει διατηρήσει τον χαρακτήρα της παρά τις εξωτερικές μεταβολές και τις προσαρμογές στις εκάστοτε συνθήκες, έχοντας ωστόσο πάντοτε τον ίδιο σκοπό από την ίδρυσή της: την παροχή παιδείας στα Ελληνόπουλα.

 

Η παρουσία και η δραστηριότητα της Εταιρείας στην εν γένει εκπαιδευτική, πνευματική, πολιτιστική, επιστημονική και κοινωνική ζωή τού τόπου υπήρξε και εξακολουθεί να είναι καθοριστική.

 

Το ανθρώπινο δυναμικό ξεπερνά τους 1.500 εργαζομένους, οι οποίοι καλύπτουν μεγάλο εύρος ειδικοτήτων και συλλογικών συμβάσεων. 

Επιχειρηματικές Προκλήσεις

 • Ανάγκη για αντικατάσταση της παλαιάς custom εφαρμογής με μια σύγχρονη, ολοκληρωμένη λύση Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Προσωπικού
 • Κάλυψη των απαιτητικών αναγκών μισθοδοσίας και των ιδιαιτεροτήτων των εκπαιδευτηρίων (Εκπαιδευτικοί, Συμβάσεις Δημοσίου)
 • Ανάγκη αναβάθμισης του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, ώστε η εταιρεία να μπορεί να δεσμευτεί για τις προοπτικές εξέλιξης και τη διατήρηση των ταλαντούχων ανθρώπων της

Λύση

Για την υλοποίηση των απαιτήσεων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας επιλέχθηκε το Premium HRM της Data Communication, ένα σύγχρονο σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού με σπονδυλωτή δομή που μπορεί να ενσωματώσει μαζί με τη Μισθοδοσία πληθώρα υποσυστημάτων όπως: Εκπαίδευση, Αξιολόγηση, Δάνεια, Παροχές, Επαγγελματικά Ταξίδια, Άδειες-Απουσίες, Προσλήψεις, Διαχείριση Βιογραφικών Σημειωμάτων, Αγγελίες Πρόσληψης Προσωπικού, Οργανόγραμμα Επιχείρησης.

 

 • Ασφαλής μετάβαση από το παλαιό στο νέο πληροφοριακό σύστημα. Η μετάπτωση περιελάμβανε τα στοιχεία των εργαζομένων, τις κινήσεις μισθοδοσίας και ολόκληρο το ιστορικό
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση των σύνθετων αναγκών μισθοδοσίας του οργανισμού
 • Προσθήκη νέων λειτουργιών και αυτοματισμών για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών
 • Σχεδιασμός προσαρμοσμένων αναφορών με βάση τις ανάγκες πληροφόρησης του Τμήματος Μισθοδοσίας
 • Η υλοποίηση της εγκατάστασης διήρκεσε 100 ώρες. Σε αυτές περιλαμβάνονται συνεντεύξεις με τους εμπλεκόμενους στο έργο, μετάπτωση στοιχείων από το παλαιότερο σύστημα μισθοδοσίας, παραμετροποίηση υπολογισμών και εκτυπώσεων, σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων λειτουργιών και εκπαίδευση τελικών χρηστών

Οφέλη

 • Κοινή βάση δεδομένων όλων των εργαζομένων
 • Ταχείες και συγκεκριμένες διαδικασίες, σε εκτυπώσεις, έντυπα και στατιστικά στοιχεία
 • Δυνατότητα ταχείας επαναπρόσληψης εκπαιδευτικών με την επαναδραστηριοποίηση του εργαζομένου μέσα από τη βάση

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν

Ανθρώπινο Δυναμικό & Μισθοδοσία |

Premium HRM

Ολοκληρωμένη λύση Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων για να μεγιστοποιήσετε κάθε επένδυση που κάνετε για τους εργαζομένους σας.

Περισσοτερα

Ανθρώπινο Δυναμικό & Μισθοδοσία |

Premium HRM Μισθοδοσία

Το Premium HRM Μισθοδοσία αποτελεί το πιο λειτουργικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα μισθοδοσίας της ελληνικής αγοράς. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τα λογιστικά γραφεία, ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους και το είδος των εργασιακών σχέσεων. Παρακολουθεί ολοκληρωμένα όλα τα στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία των εργαζομένων, καλύπτει οποιαδήποτε ανάγκη και διαθέτει απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης.

 

Διαλέξτε το Premium HRM Μισθοδοσία που σας ταιριάζει.

Περισσοτερα

ΕΡΓΑ

Δείτα τα υπόλοιπα έργα στον Εκπαιδευτικό κλάδο

Επικοινωνία