Όμιλος Epsilon Net: Εξαγορά του 80% της εταιρίας πληροφορικής εξειδικευμένων λύσεων λιανικού εμπορίου «iQom» από τη θυγατρική εταιρία του ομίλου Epsilon SingularLogic

Η EPSILON NET ανακοινώνει, ότι η θυγατρική της εταιρία Epsilon SingularLogic Α.Ε., ολοκλήρωσε την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού 80% της εταιρίας «Α.Τριανταφυλλίδης – Δ.Ζάχος Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο iQom, που δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων  λύσεων πληροφορικής σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (www.iqom.gr)

 

Η iQom  έχει μακροχρόνια εμπειρία στην ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών τυποποιημένου επιχειρησιακού λογισμικού στον δυναμικό τομέα του software Λιανικού Εμπορίου. Η εταιρία διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις για:

✓ Super Market & Mini market

✓ Καταστήματα Τροφίμων & Ποτών (αρτοζαχαροπλαστεία, delicatessen, κρεοπωλεία, καταστήματα μαναβικής κ.α.)

✓ Εστίαση

✓ Καταστήματα Ένδυσης & Υπόδησης

✓ Λοιπά Καταστήματα γενικής λιανικής  (Περίπτερα-Ψιλικά, Παιχνίδια, Pet shop, Ανθοπωλεία κ.α.)

 

Η εταιρία κατέχει εξέχουσα θέση μεταξύ των επιχειρήσεων που ασχολούνται αποκλειστικά με τον τομέα του Λιανικού Εμπορίου, ενώ είναι και η ταχύτερα αναπτυσσόμενη. Έχει διαθέσει πάνω από 1.300 εγκαταστάσεις σε περισσότερους από 550 πελάτες ενώ υποστηρίζει καθημερινά  πάνω από 2.400 ενεργούς χρήστες σε όλη την Ελλάδα.

 

Η iQom διαθέτει γραφεία στη Θεσσαλονίκη & στην Αθήνα, ενώ η προώθηση των λύσεων της σε πανελλαδικό επίπεδο γίνεται και μέσω δικτύου εξειδικευμένων αντιπροσώπων, οι οποίοι συμμετέχουν και στην on site υποστήριξη των προϊόντων  της στα καταστήματα λιανικής.

 

Σύμφωνα με τα  στοιχεία  του πρώτου επτάμηνου 2021, οι πωλήσεις της ανήλθαν σε 1,12 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 412 χιλ. ευρώ, ενώ παράλληλα έχει μηδενικό δανεισμό.

 

Το συνολικό τίμημα για την εξαγορά του 80% της εταιρίας ανήλθε σε 1,8 εκατ. Ευρώ, ενώ οι ιδρυτές της εταιρίας, κ.κ. Αχιλλέας Τριανταφυλλίδης και Δημήτριος Ζάχος, θα κατέχουν το υπόλοιπο 20% της iQom και θα συνεχίσουν να συμβάλλουν καθημερινά στην ανάπτυξη των εργασιών της εταιρίας σε πανελλαδική κλίμακα.

 

Το τίμημα της εξαγοράς εξοφλήθηκε μέσα από την αύξηση κεφαλαίου  της Epsilon SingularLogic Α.Ε. που αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γ.Σ των μετόχων της (Epsilon Net 60%, Space Hellas 39,972%, Global Equity Investment 0,028%), ενισχύοντας περαιτέρω τη δέσμευση των διοικήσεων των δύο ομίλων Epsilon Net και Space Hellas για ισχυρές επιχειρηματικές συνέργειες που αναπτύσσουν το συνολικό επιχειρηματικό οικοσύστημα κάτι που λειτούργησε καθοριστικά τόσο με την εξαγορά από κοινού της SingularLogic όσο και με τις μετέπειτα ενέργειες δημιουργίας των δύο επιχειρηματικών οντοτήτων Singular Logic και Epsilon SingularLogic  με συγκεκριμένο στρατηγικό προσανατολισμό που βασίζεται στον ενιαίο συντονισμό και τη  βέλτιστη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του κάθε σχήματος για τις αγορές τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

 

Ο Όμιλος εταιριών Epsilon Net, με συνέπεια, υλοποιεί τον στρατηγικό του σχεδιασμό για συστηματική διεύρυνση της πελατειακής του βάσης και των λύσεων που προσφέρει τόσο σε οριζόντιο επίπεδο όσο και σε δυναμικές κάθετες αγορές με εξειδικευμένες ανάγκες. Με γνώμονα την ολοκληρωμένη συμβολή του στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ιδιωτικού τομέα & και την σταδιακή επέκτασή του στο εξωτερικό, παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις τόσο στο επίπεδο της επιχειρηματικότητας & της τεχνολογίας όσο και στο επίπεδο των νέων δυνατοτήτων χρηματοδότησης  που θα προκύψουν το προσεχές διάστημα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του «Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» και του «ΕΣΠΑ 2021-2027».

 

Παράλληλα, συνεχίζει με σταθερά βήματα στην υλοποίηση τεχνολογικών & επιχειρηματικών συνεργασιών με στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς και του συνόλου των οικονομικών μεγεθών του. Στρατηγικός στόχος της διοίκησης παραμένει η παραγωγή αξίας για το προσωπικό, τους συνεργάτες και του μετόχους  σαν ο μεγαλύτερος φορέας Επιχειρησιακού Λογισμικού στην Ελλάδα.

 

Όμιλος Epsilon Net: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 2021. Ιδιαίτερα σημαντική άνοδος 148% στον κύκλο εργασιών με αύξηση 354% στα κέρδη προ φόρων.

Περισσότερα

EPSILON NET: Δυναμική είσοδος στον τομέα του Fintech με την εξαγορά του 88% της εταιρίας πληροφορικής PCS

Περισσότερα

To Epsilon Smart διασφαλίζει την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων και την ηλεκτρονική έκδοση αποδείξεων λιανικής, χωρίς την απαραίτητη χρήση ταμειακών και φορολογικών μηχανισμών

Περισσότερα