Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή

Ιδιωτικό σχολείο που στοχεύει στο κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον, στις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και αξίες, καθώς και τη συστηματική διδασκαλία της Γερμανικής και Αγγλικής γλώσσας

 

Η εταιρεία

Η Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή ιδρύθηκε το 1960.
 
 
Αποστολή της είναι να προσφέρει το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον, τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και αξίες, καθώς και τη συστηματική διδασκαλία της Γερμανικής και Αγγλικής γλώσσας, ώστε να εξελιχθεί ο μαθητής σε μια ολοκληρωμένη, δημιουργική προσωπικότητα και να αποκτήσει το υπόβαθρο για μία επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.
 

Επιχειρηματικές Προκλήσεις

 • Απαίτηση για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
 • Αντικατάσταση προηγούμενου συστήματος για μεγαλύτερη κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων σε όλα τα επίπεδα
 • Κάλυψη σύνθετων περιπτώσεων μισθοδοσίας και ιδιαιτεροτήτων εκπαιδευτικών (Συμβάσεις Δημοσίου, Ενιαίο Μισθολόγιο)
 • Αυτοματοποιημένες διαδικασίες υποβολών προς όλους τους φορείς, ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, TAXIS
 • Απαιτήσεις προσαρμοσμένων αναφορών για καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχο
 • Άμεση προσαρμογή στις νομοθετικές αλλαγές & τεχνολογικές εξελίξεις

Λύση

Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της που ανέρχεται σε 270 άτομα η Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή επέλεξε το Premium HRM, ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων που συνιστά, επιπλέον, ιδανική λύση για την κάλυψη των ιδιαιτεροτήτων των εκπαιδευτηρίων. 

 

 • Αυτόματη και πλήρης μετάπτωση δεδομένων από την προηγούμενη εφαρμογή μισθοδοσίας
 • Παραμετροποίηση της βάσης σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες της Ερασμείου Ελληνογερμανικής Σχολής
 • Πλήρης παρακολούθηση Αδειών - Απουσιών εργαζομένων
 • Μεγάλος αριθμός τυποποιημένων αναφορών και δημιουργία νέων με τη χρήση του ενσωματωμένου εργαλείου Report Generator
 • Δυνατότητα επικοινωνίας με τα μηχανογραφικά συστήματα όλων των ελληνικών τραπεζών

Η Υλοποίηση του έργου ολοκληρώθηκε εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος το οποίο περιλάμβανε:

 • Αυτόματη μετάπτωση δεδομένων από το προηγούμενο σύστημα
 • Παραμετροποίηση υπολογιστικών πεδίων
 • Παραμετροποίηση εκτυπωτικών φορμών
 • Εκπαίδευση χρηστών

Οφέλη

 • Aυτοματοποίηση εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών για ελαχιστοποίηση χειριστικών λαθών
 • Ορθότερη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, μειωμένα κόστη και αύξηση της παραγωγικότητας
 • Ακριβής και ολοκληρωμένη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο
 • Δυνατότητα ταχείας επαναπρόσληψης εκπαιδευτικών μέσω της επαναδραστηριοποίησης εργαζομένου
 • Εγγύηση συνεχούς αναβάθμισης της εφαρμογής, ώστε να υπάρχει άμεση προσαρμογή στις νομοθετικές αλλαγές

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν

Ανθρώπινο Δυναμικό & Μισθοδοσία |

Premium HRM

Ολοκληρωμένη λύση Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων για να μεγιστοποιήσετε κάθε επένδυση που κάνετε για τους εργαζομένους σας.

Περισσοτερα

Ανθρώπινο Δυναμικό & Μισθοδοσία |

Premium HRM Μισθοδοσία

Το Premium HRM Μισθοδοσία αποτελεί το πιο λειτουργικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα μισθοδοσίας της ελληνικής αγοράς. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τα λογιστικά γραφεία, ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους και το είδος των εργασιακών σχέσεων. Παρακολουθεί ολοκληρωμένα όλα τα στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία των εργαζομένων, καλύπτει οποιαδήποτε ανάγκη και διαθέτει απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης.

 

Διαλέξτε το Premium HRM Μισθοδοσία που σας ταιριάζει.

Περισσοτερα

ΕΡΓΑ

Δείτα τα υπόλοιπα έργα στον Εκπαιδευτικό κλάδο

Επικοινωνία