WinEra Standard

WinEra Standard

Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης για επιχειρήσεις μεσαίου και μικρού μεγέθους

Δομημένο σε επί μέρους λειτουργικές ενότητες, το WinEra Standard αποτελεί το ολοκληρωμένο σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης της Data Communication για επιχειρήσεις μεσαίου και μικρού μεγέθους. Συνιστά την ιδανική λύση για επιχειρήσεις με τυποποιημένες μηχανογραφικές απαιτήσεις που επιθυμούν ένα πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης που λειτουργεί αμέσως, χωρίς παραμετροποιήσεις και ειδικές προσαρμογές. To WinEra Standard μπορεί να επεκταθεί απεριόριστα, σύμφωνα με την εξελικτική πορεία της επιχείρησης, με τις υπόλοιπες ενότητες του WinEra ERP.

Ενδιαφερομαι
WinEra Standard
Ολοκληρωμένη εμπορική διαχείριση

Ολοκληρωμένη διαχείριση και αυτοματοποιημένες διαδικασίες από τα Οικονομικά και την Εφοδιαστική Αλυσίδα έως την ηλεκτρονική υποβολή Εντύπων και τη διαχείριση Εισαγωγών-Εξαγωγών. Πληρότητα λειτουργιών. Απεριόριστες δυνατότητες πληροφόρησης με πληθώρα έτοιμων καταστάσεων & αναφορών και ενσωματωμένο εργαλείο Report Generator για δημιουργία προσαρμοσμένων αναφορών.

Ευελιξία και επεκτασιμότητα

Λύση προ-παραμετροποιημένη για άμεση εγκατάσταση. Λύση σπονδυλωτά δομημένη, ανοικτή σε περαιτέρω επεκτάσεις με τη σταδιακή προσθήκη υποσυστημάτων και λειτουργιών σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης.  

Εξοικονόμηση Χρόνου και Κόστους

Ανάπτυξη "hands-free". Συμπίεση κόστους (TCO). Μεγιστοποίηση του ROI.

Κορυφαία εξυπηρέτηση

 Η Customer Care 360°, η ολοκληρωμένη πολιτική εξυπηρέτησης της Data Communication, έχει επανειλημμένα διακριθεί και αποτελεί υπόδειγμα σύγχρονου «συστήματος» εξυπηρέτησης πελατών.

Εγγύηση συνεχούς αναβάθμισης
Data Communication: Στην ελληνική αγορά του λογισμικού από το 1987 | Ένας από τους μεγαλύτερους ISVs στην Ελλάδα | 30+έτη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία | Ευρεία γνώση του ελληνικού επιχειρηματικού, οικονομοτεχνικού, νομοθετικού και εργασιακού περιβάλλοντος | Στρατηγικός συνεργάτης της Microsoft από το 2004, Microsoft Gold Partner.
Πολυεπίπεδη ασφάλεια

100 % διασφάλιση των επιχειρηματικών δεδομένων. Πολλαπλά επίπεδα πρόσβασης, βάσει του ρόλου των χρηστών και επισήμανση λαθών σε 3 επίπεδα. Δυνατότητα παρακολούθησης της πρόσβασης των χρηστών στα δεδομένα, καταγραφή ιστορικού αλλαγών.

Πολλαπλές δυνατότητες διασύνδεσης και επικοινωνίας

Δυνατότητα διασύνδεσης με το σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας (BI) Business Analysis της Data Communication για στατιστική ανάλυση των δεδομένων μέσω της μεθόδου OLAP cubes. Aυτόματη επικοινωνία με όλα τα λογιστικά προγράμματα της σειράς Academia Financials της Data Communication, καθώς και με το πρόγραμμα μισθοδοσίας Premium HRM-Μισθοδοσία, την πλέον διαδεδομένη διαχείριση μισθοδοσίας της ελληνικής αγοράς. Αυτόματη επικοινωνία με το Microsoft Dynamics 365 (CRM).

Έξυπνη ενημέρωση σύμφωνα με τις ανάγκες σας

Σύνδεση με τη διαδικτυακή πύλη Tax Heaven για άμεση και ολοκληρωμένη ενημέρωση.

Αυτόματη αναγνώριση των αναγκών πληροφόρησης του χρήστη ανάλογα με την κατηγορία της εταιρείας στην οποία εργάζεται.

 

Άμεση εγκατάσταση και λειτουργία

Εγκατάσταση οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς διακοπή της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης. Αυτόματη μετάπτωση δεδομένων από το αποσυρόμενο λογισμικό.

 

Remote Communication

Αμφίδρομη επικοινωνία και ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ Κεντρικών και Υποκαταστημάτων. Επικοινωνία με  απομακρυσμένα σημεία (πελάτες - αντιπρόσωπους -πωλητές) για μείωση του κόστους και επιτάχυνση των διαδικασιών.

 

Δυνατότητα Rent a WinEra

Εγκαταστήστε το WinEra στον server τη επιχείρησής σας, λάβετε τις σωστές αποφάσεις, ενισχύστε την παραγωγικότητα και το κέρδος σας κρατώντας το κόστος χαμηλά. Επιλέξτε το μοντέλο μίσθωσης Rent a WinEra. Τo μοντέλο Rent a WinEra απευθύνεται σε εσάς που επιθυμείτε μια σύγχρονη, καταξιωμένη λύση λογισμικού στην έδρα της επιχείρησής σας, αλλά δεν θέλετε να επενδύσετε στην αγορά λογισμικού. Η μίσθωση της χρήσης του WinEra γίνεται τουλάχιστον για 1 έτος με κόστος χαμηλότερο από 1 € την ημέρα. 

Screenshots

Screenshots

Videos

Videos

Αρχεία

 • Στο μενού Οικονομική Διαχείριση προστέθηκε η ενότητα DC Scan4you. Η νέα δυνατότητα σας επιτρέπει να καταχωρήσετε παραστατικά γρήγορα, με ασφάλεια και με αυτοματοποιημένο τρόπο, καθώς και να τηρήσετε ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό αρχείο.   
 • Στο έντυπο «Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ.»,  ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές για την υποβολή της «Δήλωσης Απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» καθώς και του αρχείου «Μηνιαίας Βεβαίωσης Εισοδημάτων από Επιχειρηματικές δραστηριότητες»,  σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην απόφαση Α.1101/2019 της Α.Α.Δ.Ε. 
 • Προστέθηκε το έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων - Ν» για το φορολογικό έτος 2018.
 • Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2018.
 • Προστέθηκε το νέο έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης του Φορολογικού Έτους 2018. 
 • Έχει προστεθεί η δυνατότητα εμφάνισης στατιστικών δεδομένων στην αρχική οθόνη της εφαρμογής.  
 • Με τη νέα έκδοση η εφαρμογή καλύπτει κάθε απαίτηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Η έκδοση περιλαμβάνει τη νέα «Σύμβαση Παραχώρησης Χρήσης Λογισμικού» με αλλαγές σχετικά με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR). Η αποδοχή της σύμβασης θα πρέπει να γίνει κατά την είσοδο στην εφαρμογή και είναι υποχρεωτική για να μπορέσετε να συνεχίσετε τη χρήση της εφαρμογή.
 • Προστέθηκε η επιλογή «Κρυπτογράφηση Εταιρειών». Η συγκεκριμένη δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που τυχόν διαχειρίζεστε.
 • Προστέθηκε η υποστήριξη των νέων προδιαγραφών των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. σύμφωνα με την ΠΟΛ.1195/2018
 • Στην εκτύπωση «Καρτέλες Πελατών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα η επιλογή «Μαζική Αποστολή Email», η οποία σας δίνει τη δυνατότητα, να στείλετε μαζικά μέσω του Outlook, στους πελάτες που περιλαμβάνονται στην εκτύπωση την αναλυτική καρτέλα του καθενός, σε μορφή pdf. Για όσους πελάτες έχουν συμπληρωμένο email, στη «Διαχείριση Πελατών» στο tab «Βασικά», η αποστολή θα εκτελεστεί άμεσα, ενώ για τους υπόλοιπους, τα email θα παραμείνουν στα πρόχειρα του Outlook, και θα πρέπει να συμπληρώσετε το email για να αποσταλούν. Τα αρχεία pdf προς αποστολή, αποθηκεύονται στο φάκελο \DCWinEra\MassEmailPDF

 

Η νέα έκδοση περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον εργασίας που διευκολύνουν σημαντικά την εργασία σας και μεγιστοποιούν την παραγωγικότητά σας.
Ενδεικτικά:

 • Εντολές & συντομεύσεις λειτουργιών οργανωμένες σε ribbons, προκειμένου να εμφανίζονται μόνο όταν τις χρειάζεστε, βοηθώντας σας να εντοπίζετε άμεσα τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση μίας εργασίας
 • Δυναμικά φίλτρα στις εκτυπώσεις στις αναζητήσεις και στις λίστες ώστε να αναζητάτε με πολλαπλούς τρόπους τα δεδομένα της εφαρμογής, να έχετε ανά πάσα στιγμή σφαιρική και ολοκληρωμένη πληροφόρηση
 • Δυνατότητα εμφάνισης του ίδιου ή διαφορετικού παραθύρου στο ίδιο tab
 • Προστέθηκε η επιλογή «Ανωνυμοποίηση Δεδομένων Βάσεων». Ως γνωστόν, με βάση τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR), κάθε επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων που διατηρεί στην κατοχή της. Μέσω της συγκεκριμένη διαδικασίας τροποποιούνται τα στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης που είναι αποθηκευμένα σε κάθε εταιρεία και αποκτούν ανώνυμη μορφή, ώστε να μην μπορούν να συσχετιστούν με οποιοδήποτε άτομο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαρροή κατά την χρήση του backup της εταιρείας από οποιονδήποτε τρίτο. Για να εκτελέσετε την διαδικασία θα πρέπει να επιλέξετε την εταιρεία ή τις εταιρείες που επιθυμείτε και στη συνέχεια να πατήσετε «Έναρξη Μεταφοράς». Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί, στο φάκελο \DCWinera\_backup θα υπάρχει ένα ανωνυμοποιημένο backupαρχείο για την κάθε εταιρεία για την οποία έτρεξε η διαδικασία, με όνομα emp_anonymized_ και τον 3ψήφιο κωδικό της εταιρείας (π.χ. emp_anonymized_001.dat).

 

 • Στο μενού της εφαρμογής προστέθηκε η επιλογή «M.I.S Αναφορές» στην οποία έχουν συγκεντρωθεί σε 4 ομάδες εργαλεία reporting που αφορούν σε όλα τα υποσυστήματα του προγράμματος. Οι συγκεκριμένες εκτυπώσεις περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό από διαθέσιμα πεδία και όταν εμφανίζονται σε μορφή κύβου σας επιτρέπoυν να ομαδοποιήσετε τα δεδομένα σας με όποιον τρόπο επιθυμείτε. Οι πρότυπες φόρμες που έχουν δημιουργηθεί είναι ενδεικτικές και μπορούν να επεκταθούν με την προσθήκη επιπλέον πεδίων από τα διαθέσιμα ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στις διαφορετικές ανάγκες κάθε εταιρίας. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P)

 

 

 • Έχετε πλέον τη δυνατότητα να ορίσετε τον χρόνο αυτόματου κλειδώματος της εφαρμογής όταν βρίσκεται σε αδράνεια, όταν δηλαδή δεν γίνεται κάποια ενέργεια από τον χρήστη . Για να ενεργοποιήσετε τη νέα δυνατότητα, πρέπει να πάτε στην επιλογή «Προφίλ/Παράμετροι», στο πεδίο «Χρόνος Ελέγχου Αδράνεια (λεπτά)», και να συμπληρώσετε το χρόνο σε λεπτά έπειτα από τον οποίο θέλετε να πραγματοποιείται κλείδωμα των λειτουργιών της εφαρμογής. Η παράμετρος θα ενεργοποιηθεί από την επόμενη είσοδο στην εφαρμογή. Ο χρήστης μετά το κλείδωμα της εφαρμογής θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον κωδικό του ώστε να συνεχίσει την λειτουργία της εφαρμογής. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα συμπληρώστε στο πεδίο την τιμή 0
 • Προστέθηκε η επιλογή «Καταχώριση Περιβαλλοντικού Τέλους». Η νέα επιλογή σας δίνει την δυνατότητα καταχώρισης του αριθμού των πλαστικών σακουλών ανά τρίμηνο που υπόκεινται σε τέλος, για τις ανάγκες του σχετικού εντύπου σύμφωνα με την ΠΟΛ1091/2018

 

 • Έχετε πλέον τη δυνατότητα να ορίσετε το χρόνο τερματισμού της εφαρμογής όταν βρίσκεται σε αδράνεια, όταν δηλαδή δεν γίνεται κάποια ενέργεια από τον χρήστη ή από την ίδια την εφαρμογή. Για να ενεργοποιήσετε τη νέα δυνατότητα, πρέπει να πάτε στην επιλογή«Προφίλ/Παράμετροι», στο πεδίο «Τερματισμός σε Αδράνεια (λεπτά)», και να συμπληρώσετε το χρόνο σε λεπτά στον οποίο θέλετε να συμβεί ο αυτόματος τερματισμός. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα συμπληρώστε στο πεδίο την τιμή 0
 • Προστέθηκε η επιλογή «Πολιτικές Ασφαλείας» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να εφαρμόσετε πολιτικές ασφαλείας στον κωδικό πρόσβασης κάθε χρήστη. Αυτές περιλαμβάνουν το μήκος του κωδικού, τα αναγκαία σύμβολα, τη διάρκεια ισχύος του κάθε κωδικού κτλ

 

 • Προστέθηκε η υποστήριξη Συνταγογράφησης Πωλήσεων Γεωργικών Φαρμάκων από τα καταστήματα διακίνησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Με βάση το άρθρο 44, παρ. 4 του ν.4235/2014 (Α΄32) η διακίνηση γεωργικών φαρμάκων γίνεται υποχρεωτικά μέσω συνταγογράφησης. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει αναπτύξει ηλεκτρονική εφαρμογή στην οποία υποβάλλονται τα στοιχεία της συνταγής (φάρμακα, στοιχεία συνταγογράφου και καταστήματος πώλησης, στοιχεία πελάτη, έξτρα οδηγίες χρήσης κτλ.)

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Δείτε πώς αξιοποίησαν τη λύση WinEra οι πελάτες μας

Περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Δείτε τα υπόλοιπα προϊόντα για Μεσαίες και Μικρές επιχειρήσεις

Επικοινωνία

Χρησιμοποιώντας τον δικτυακό τόπο της Data Communication αποδέχεστε τη χρήση των cookies.