WinEra Φυτοπροστασία

WinEra Φυτοπροστασία

Για τις ανάγκες της διάθεσης γεωργικών φαρμάκων

Συνδυάστε την εξειδικευμένη λειτουργικότητα με τα πλεoνεκτήματα WinEra! Το WinEra Φυτοπροστασία είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων που απευθύνεται σε καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καλύπτοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες του κλάδου. Ενσωματώνοντας τη δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης, υποβολής και εκτύπωσης του Ειδικού Εντύπου Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και όλες τις απαιτήσεις για την ψηφιακή συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων (Τροποποίηση απόφασης 9497/104760/20-8-2014 & Ν. 4036/2012) το WinEra Φυτοπροστασία αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τους επαγγελματίες λιανικής διάθεσης γεωργικών φαρμάκων. Παράλληλα, διαθέτει όλη την πλούσια λειτουργικότητα του WinEra ERP, της επιτυχημένης Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων της Data Communication.

Ενδιαφερομαι
WinEra Φυτοπροστασία
Αποκτήστε όλη τη λειτουργικότητα που χρειάζεστε για τις ανάγκες της λιανικής πώλησης φυτοφαρμάκων

Αυτόματη συμπλήρωση, υποβολή και εκτύπωση του Ειδικού Εντύπου Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ολοκληρωμένη κάλυψη όλων των απαιτήσεων για την ψηφιακή συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων.

Στείλτε αυτόματα τις κινήσεις σας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων

Πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία υποβολής του Εντύπου Πώλησης Φυτοφαρμάκων. Online εκτύπωση του Εντύπου Πώλησης και εναλλακτική offline εκτύπωση βάσει των προδιαγραφών του ΥΠ.Α.Α.Τ για περιπτώσεις διακοπής σύνδεσης. Μαζική αποστολή Εντύπων Πώλησης στο ΥΠ.ΑΑ.Τ.

Επωφεληθείτε από τις δυνατότητες της επιτυχημένης Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων WinEra

Ολοκληρωμένη διαχείριση και αυτοματοποιημένες διαδικασίες για κάθε τμήμα της επιχείρησής σας, ώστε να ελέγχετε πλήρως τη λειτουργία της, να εκμεταλλεύεστε τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και να βελτιώνετε συνεχώς την παραγωγικότητά της.

Διατηρήστε τα επιχειρηματικά σας δεδομένα απόρρητα και εμπιστευτικά

Απόλυτα αξιόπιστο σύστημα ασφάλειας με ορισμό πολλαπλών επιπέδων πρόσβασης. Επισήμανση λαθών σε 3 επίπεδα. Δυνατότητα παρακολούθησης της πρόσβασης των χρηστών στα δεδομένα, καταγραφή ιστορικού αλλαγών.

Αποκτήστε μια λύση ανοικτή σε περαιτέρω επεκτάσεις

Λύση σπονδυλωτά δομημένη, ανοικτή σε περαιτέρω επεκτάσεις με τη σταδιακή προσθήκη υποσυστημάτων και λειτουργιών σύμφωνα με τις ανάγκες και την εξέλιξη της επιχείρησής σας.

Διαλέξτε την εγκατάσταση που σας ταιριάζει

On premise ή με το σύστημα Rent a WinΕra: H απόφαση είναι δική σας.

Πληρότητα Λειτουργιών

Καταχώριση συνταγής (online & offline). Πώληση με απευθείας καταχώριση συνταγής (online & offline). Πώληση που αφορά συγκεκριμένη συνταγή ανεξάρτητα αν έχει εκδοθεί από το συγκεκριμένο κατάστημα ή όχι (online). Έλεγχοι για αποδεκτούς συνδυασμούς καλλιέργειας – δραστικής ουσίας – φαρμάκου. Ενσωματωμένοι πρότυποι πίνακες (με δυνατότητα online ανανέωσης) Δραστικών Ουσιών, Συνδυασμών Καλλιέργειας – Δραστικής Ουσίας- Φαρμάκου. Ενσωματωμένοι πρότυποι πίνακες (με δυνατότητα online ανανέωσης) Δήμων, Νομών, Καλλιεργειών, Ασθενειών και Θεραπειών για εύκολη δημιουργία μιας πλήρους βάσης δεδομένων. Αυτόματη εισαγωγή των στοιχείων εγκρίσεων Φυτοφαρμάκων με την κωδικοποίηση του ΥΠ.Α.Α.Τ. Έτοιμες φόρμες καταχώρισης και παραστατικά φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σύνδεση Καλλιεργειών – Δραστικών Ουσιών – Φυτοφαρμάκων  για τον άμεσο και έγκυρο εντοπισμό των φαρμάκων που προτείνονται από το Υπουργείο, για κάθε καλλιέργεια.

Απεριόριστες δυνατότητες πληροφόρησης

Πληθώρα έτοιμων καταστάσεων, οικονομικών και στατιστικών αναφορών. Δυνατότητα εύκολης δημιουργίας προσαρμοσμένων αναφορών με τη χρήση του ενσωματωμένου εργαλείου Report Generator. Δυνατότητα διασύνδεσης με το σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας (BI) Business Analysis, για την επεξεργασία και στατιστική ανάλυση των πληροφοριών μέσω της μεθόδου των «κύβων» (OLAP cubes)

Πολλαπλές δυνατότητες επικοινωνίας

Αυτόματη επικοινωνία με το πρόγραμμα Premium HRM-Μισθοδοσία της Data Communication, καθώς και με το Microsoft Dynamics CRM.

Screenshots

Screenshots

Videos

Videos

Αρχεία

 • Στο μενού Οικονομική Διαχείριση προστέθηκε η ενότητα DC Scan4you. Η νέα δυνατότητα σας επιτρέπει να καταχωρήσετε παραστατικά γρήγορα, με ασφάλεια και με αυτοματοποιημένο τρόπο, καθώς και να τηρήσετε ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό αρχείο.   
 • Στο έντυπο «Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ.»,  ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές για την υποβολή της «Δήλωσης Απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» καθώς και του αρχείου «Μηνιαίας Βεβαίωσης Εισοδημάτων από Επιχειρηματικές δραστηριότητες»,  σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην απόφαση Α.1101/2019 της Α.Α.Δ.Ε. 
 • Προστέθηκε το έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων - Ν» για το φορολογικό έτος 2018.
 • Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2018.
 • Προστέθηκε το νέο έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης του Φορολογικού Έτους 2018. 
 • Έχει προστεθεί η δυνατότητα εμφάνισης στατιστικών δεδομένων στην αρχική οθόνη της εφαρμογής.  
 • Με τη νέα έκδοση η εφαρμογή καλύπτει κάθε απαίτηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Η έκδοση περιλαμβάνει τη νέα «Σύμβαση Παραχώρησης Χρήσης Λογισμικού» με αλλαγές σχετικά με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR). Η αποδοχή της σύμβασης θα πρέπει να γίνει κατά την είσοδο στην εφαρμογή και είναι υποχρεωτική για να μπορέσετε να συνεχίσετε τη χρήση της εφαρμογή.
 • Προστέθηκε η επιλογή «Κρυπτογράφηση Εταιρειών». Η συγκεκριμένη δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που τυχόν διαχειρίζεστε.
 • Προστέθηκε η υποστήριξη των νέων προδιαγραφών των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. σύμφωνα με την ΠΟΛ.1195/2018
 • Στην εκτύπωση «Καρτέλες Πελατών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα η επιλογή «Μαζική Αποστολή Email», η οποία σας δίνει τη δυνατότητα, να στείλετε μαζικά μέσω του Outlook, στους πελάτες που περιλαμβάνονται στην εκτύπωση την αναλυτική καρτέλα του καθενός, σε μορφή pdf. Για όσους πελάτες έχουν συμπληρωμένο email, στη «Διαχείριση Πελατών» στο tab «Βασικά», η αποστολή θα εκτελεστεί άμεσα, ενώ για τους υπόλοιπους, τα email θα παραμείνουν στα πρόχειρα του Outlook, και θα πρέπει να συμπληρώσετε το email για να αποσταλούν. Τα αρχεία pdf προς αποστολή, αποθηκεύονται στο φάκελο \DCWinEra\MassEmailPDF

 

Η νέα έκδοση περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον εργασίας που διευκολύνουν σημαντικά την εργασία σας και μεγιστοποιούν την παραγωγικότητά σας.
Ενδεικτικά:

 • Εντολές & συντομεύσεις λειτουργιών οργανωμένες σε ribbons, προκειμένου να εμφανίζονται μόνο όταν τις χρειάζεστε, βοηθώντας σας να εντοπίζετε άμεσα τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση μίας εργασίας
 • Δυναμικά φίλτρα στις εκτυπώσεις στις αναζητήσεις και στις λίστες ώστε να αναζητείτε με πολλαπλούς τρόπους τα δεδομένα της εφαρμογής & να έχετε ανά πάσα στιγμή σφαιρική και ολοκληρωμένη πληροφόρηση
 • Δυνατότητα εμφάνισης του ίδιου ή διαφορετικού παραθύρου στο ίδιο tab

 

 • Προστέθηκε η επιλογή «Ανωνυμοποίηση Δεδομένων Βάσεων». Ως γνωστόν, με βάση τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR), κάθε επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων που διατηρεί στην κατοχή της. Μέσω της συγκεκριμένη διαδικασίας τροποποιούνται τα στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης που είναι αποθηκευμένα σε κάθε εταιρεία και αποκτούν ανώνυμη μορφή, ώστε να μην μπορούν να συσχετιστούν με οποιοδήποτε άτομο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαρροή κατά την χρήση του backup της εταιρείας από οποιονδήποτε τρίτο. Για να εκτελέσετε την διαδικασία θα πρέπει να επιλέξετε την εταιρεία ή τις εταιρείες που επιθυμείτε και στη συνέχεια να πατήσετε «Έναρξη Μεταφοράς». Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί, στο φάκελο \DCWinera\_backup θα υπάρχει ένα ανωνυμοποιημένο backupαρχείο για την κάθε εταιρεία για την οποία έτρεξε η διαδικασία, με όνομα emp_anonymized_ και τον 3ψήφιο κωδικό της εταιρείας (π.χ. emp_anonymized_001.dat).

 

 • Στο μενού της εφαρμογής προστέθηκε η επιλογή «M.I.S Αναφορές» στην οποία έχουν συγκεντρωθεί σε 4 ομάδες εργαλεία reporting που αφορούν σε όλα τα υποσυστήματα του προγράμματος. Οι συγκεκριμένες εκτυπώσεις περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό από διαθέσιμα πεδία και όταν εμφανίζονται σε μορφή κύβου σας επιτρέπoυν να ομαδοποιήσετε τα δεδομένα σας με όποιον τρόπο επιθυμείτε. Οι πρότυπες φόρμες που έχουν δημιουργηθεί είναι ενδεικτικές και μπορούν να επεκταθούν με την προσθήκη επιπλέον πεδίων από τα διαθέσιμα ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στις διαφορετικές ανάγκες κάθε εταιρίας. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P)

 

 

 • Έχετε πλέον τη δυνατότητα να ορίσετε τον χρόνο αυτόματου κλειδώματος της εφαρμογής όταν βρίσκεται σε αδράνεια, όταν δηλαδή δεν γίνεται κάποια ενέργεια από τον χρήστη . Για να ενεργοποιήσετε τη νέα δυνατότητα, πρέπει να πάτε στην επιλογή «Προφίλ/Παράμετροι», στο πεδίο «Χρόνος Ελέγχου Αδράνεια (λεπτά)», και να συμπληρώσετε το χρόνο σε λεπτά έπειτα από τον οποίο θέλετε να πραγματοποιείται κλείδωμα των λειτουργιών της εφαρμογής. Η παράμετρος θα ενεργοποιηθεί από την επόμενη είσοδο στην εφαρμογή. Ο χρήστης μετά το κλείδωμα της εφαρμογής θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον κωδικό του ώστε να συνεχίσει την λειτουργία της εφαρμογής. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα συμπληρώστε στο πεδίο την τιμή 0
 • Προστέθηκε η επιλογή «Καταχώριση Περιβαλλοντικού Τέλους». Η νέα επιλογή σας δίνει την δυνατότητα καταχώρισης του αριθμού των πλαστικών σακουλών ανά τρίμηνο που υπόκεινται σε τέλος, για τις ανάγκες του σχετικού εντύπου σύμφωνα με την ΠΟΛ1091/2018

 

 • Έχετε πλέον τη δυνατότητα να ορίσετε το χρόνο τερματισμού της εφαρμογής όταν βρίσκεται σε αδράνεια, όταν δηλαδή δεν γίνεται κάποια ενέργεια από τον χρήστη ή από την ίδια την εφαρμογή. Για να ενεργοποιήσετε τη νέα δυνατότητα, πρέπει να πάτε στην επιλογή«Προφίλ/Παράμετροι», στο πεδίο «Τερματισμός σε Αδράνεια (λεπτά)», και να συμπληρώσετε το χρόνο σε λεπτά στον οποίο θέλετε να συμβεί ο αυτόματος τερματισμός. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα συμπληρώστε στο πεδίο την τιμή 0
 • Προστέθηκε η επιλογή «Πολιτικές Ασφαλείας» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να εφαρμόσετε πολιτικές ασφαλείας στον κωδικό πρόσβασης κάθε χρήστη. Αυτές περιλαμβάνουν το μήκος του κωδικού, τα αναγκαία σύμβολα, τη διάρκεια ισχύος του κάθε κωδικού κτλ

 

 • Προστέθηκε η υποστήριξη Συνταγογράφησης Πωλήσεων Γεωργικών Φαρμάκων από τα καταστήματα διακίνησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Με βάση το άρθρο 44, παρ. 4 του ν.4235/2014 (Α΄32) η διακίνηση γεωργικών φαρμάκων γίνεται υποχρεωτικά μέσω συνταγογράφησης. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει αναπτύξει ηλεκτρονική εφαρμογή στην οποία υποβάλλονται τα στοιχεία της συνταγής (φάρμακα, στοιχεία συνταγογράφου και καταστήματος πώλησης, στοιχεία πελάτη, έξτρα οδηγίες χρήσης κτλ.)

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Δείτε πώς αξιοποίησαν τη λύση WinEra ERP οι πελάτες μας

Περισσότερα

Προϊόντα

Δείτε τα υπόλοιπα προϊόντα για μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις

Επικοινωνία

Χρησιμοποιώντας τον δικτυακό τόπο της Data Communication αποδέχεστε τη χρήση των cookies.