Πίσω

Καριέρα - Στέλεχος Υποστήριξης Μισθοδοσίας & Λογιστικών Εφαρμογών (cssa-c) - Αθήνα

Στέλεχος Υποστήριξης Μισθοδοσίας & Λογιστικών Εφαρμογών (cssa-c)

Σκοπός

H Data Communication, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης της, αναζητά για τα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα, ένα Στέλεχος Υποστήριξης Εμπορικο-Λογιστικών εφαρμογών.

 

Ο Σύμβουλος Υποστήριξης Εμπορικο-Λογιστικών εφαρμογών θα ενταχθεί, στη βραβευμένη για την ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών, ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης της Data Communication και θα εξειδικευτεί στην εφαρμογή: 

 

 • Εμπορική διαχείριση & Γενική Λογιστική (εφαρμογή WinEra ERP) 
Αρμοδιότητες
 • Παρουσίαση, ανάλυση και επεξήγηση όλου του φάσματος της εφαρμογής στους πελάτες της εταιρείας (τηλεφωνικά, on line ή απευθείας στην έδρα τους.
 • Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης σε όλα τα στάδια ενός έργου εγκατάστασης.
 • Συγκέντρωση και ανάλυση των δεδομένων των αναγκών του πελάτη.
 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση της εφαρμογής, καθώς και εκπαίδευση των χρηστών.
 • Διαχείριση ερωτημάτων και παραπόνων πελατών.

Για την επίτευξη των παραπάνω παρέχεται συνεχής εκπαίδευση, εξασφαλίζοντας την εξαιρετική εξυπηρέτηση προς τους πελάτες μας.

Προσόντα
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στη Λογιστική
 • 2-3 χρόνια εμπειρία σε Εμπορική Διαχείριση & Γενική Λογιστική
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση Υποστήριξης εμπορικολογιστικών εφαρμογών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Πολύ καλή γνώση μηχανογραφημένης λογιστικής
 • Γνώση βάσεων δεδομένων MS SQL επιθυμητή
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πελατοκεντρική αντίληψη