Πίσω

Καριέρα - Στέλεχος Υποστήριξης Λογιστικών Εφαρμογών (cssa-a) - Αθήνα

Στέλεχος Υποστήριξης Λογιστικών Εφαρμογών (cssa-a)

H Data Communication, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης της, αναζητά για τα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα, ένα Στέλεχος Υποστήριξης Λογιστικών Εφαρμογών.

Το Στέλεχος Υποστήριξης Λογιστικών Εφαρμογών θα ενταχθεί, στη βραβευμένη για την ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών, ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης της Data Communication και θα εξειδικευτεί στην εφαρμογή:

 • Έσοδα – Έξοδα (Academia Financials)
  
Αρμοδιότητες
 • Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης όλου του φάσματος της εφαρμογής στους πελάτες της εταιρίας τηλεφωνικά 
 • Παρουσίαση και επεξήγηση της εφαρμογής (on line ή απευθείας στην έδρα τους)
 • Διαχείριση ερωτημάτων των πελατών σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής
 • Συγκέντρωση και ανάλυση των δεδομένων των αναγκών του πελάτη
 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση της εφαρμογής καθώς και εκπαίδευση των χρηστών.

 

 Προσόντα 
 • Σπουδές ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία σε Έσοδα - Έξοδα  
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση υποστήριξης εφαρμογών λογιστικής και γνώση βάσεων δεδομένων MS SQL θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα 
 • Πολύ καλή γνώση μηχανογραφημένης λογιστικής
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πελατοκεντρική αντίληψη