Πίσω

Καριέρα - Στέλεχος Υποστήριξης Εμπορικο-Λογιστικών εφαρμογών (cssa-w) - Αθήνα

Στέλεχος Υποστήριξης Εμπορικο-Λογιστικών εφαρμογών (cssa-w)

Σκοπός 
H Data Communication, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης της, αναζητά για τα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα, ένα Στέλεχος Υποστήριξης Εμπορικο-Λογιστικών εφαρμογών.
Το Στέλεχος Υποστήριξης Εμπορικο-Λογιστικών εφαρμογών θα ενταχθεί, στη βραβευμένη για την ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών, ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης της Data Communication και θα εξειδικευτεί στην εφαρμογή: 
Εμπορική διαχείριση & Γενική Λογιστική (εφαρμογή WinEra ERP)
Αρμοδιότητες
Παρουσίαση, ανάλυση και επεξήγηση όλου του φάσματος της εφαρμογής στους πελάτες της εταιρίας (τηλεφωνικά, on line ή απευθείας στην έδρα τους). 
Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης σε όλα τα στάδια ενός έργου εγκατάστασης. 
Συγκέντρωση και ανάλυση των δεδομένων των αναγκών του πελάτη 
Εγκατάσταση, παραμετροποίηση της εφαρμογής, καθώς και εκπαίδευση των χρηστών. 
Διαχείριση ερωτημάτων και παραπόνων πελατών. 
Για την επίτευξη των παραπάνω παρέχεται συνεχής εκπαίδευση, εξασφαλίζοντας την εξαιρετική εξυπηρέτηση προς τους πελάτες μας.
Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στη Λογιστική 
2-3 χρόνια εμπειρία σε Εμπορική Διαχείριση & Γενική Λογιστική 
Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση Υποστήριξης εμπορικολογιστικών εφαρμογών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
Πολύ καλή γνώση μηχανογραφημένης λογιστικής 
Γνώση βάσεων δεδομένων MS SQL επιθυμητή
Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
Πελατοκεντρική αντίληψη