Πίσω

Καριέρα - Βοηθό Λογιστή (ΚΩΔ: ΑΤΗ_ACC_) - Αθήνα

Βοηθό Λογιστή (ΚΩΔ: ΑΤΗ_ACC_)

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε αναζητά για συνεργάτη* της στην Αθήνα:

Βοηθό Λογιστή (ΚΩΔ: ΑΤΗ_ACC_)
Αρμοδιότητες:

Ενασχόληση με τον λογιστικό κύκλο και τη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων

Ενημέρωση των αποτελεσμάτων των απλογραφικών ή/και διπλογραφικών βιβλίων των πελατών

Ενασχόληση με τον κύκλο μισθοδοσίας (διοικητικό και υπολογιστικό)

Ενημέρωση των υφιστάμενων πελατών μέσα από τακτικές επισκέψεις για την τρέχουσα οικονομική και φορολογική πορεία τους, καθώς και για τις οφειλές τους σε ασφαλιστικούς και λοιπούς δημόσιους φορείς

Προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων

Καταχώριση παραστατικών, υπολογισμός και υποβολή υποχρεώσεων

Υπολογισμός ΦΠΑ σε συνεργασία με τον λογιστή

Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές για ανεξόφλητα τιμολόγια και οργάνωση πληρωμών τους

Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης

Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχο ρόλο σε λογιστική – φοροτεχνική εταιρία

Γνώση των προγραμμάτων της EPSILONET (μισθοδοσίας και λογιστικό)

Πολύ καλή γνώση του λογιστικού κύκλου (απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία) και της φορολογικής νομοθεσίας (φυσικών και νομικών προσώπων)

Πολύ καλή γνώση της μισθοδοσίας και της εργατικής νομοθεσίας

Άριστος χειρισμός Η/Υ, MS Office, Gmail, CRM

Εξοικείωση με τη χρήση λογιστικών προγραμμάτων ή/και συστημάτων ERP

Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες

Πελατοκεντρική νοοτροπία, υπευθυνότητα, συνέπεια

Η εταιρία προσφέρει:

Άριστο πακέτο αποδοχών

Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης