Πίσω

Καριέρα - Στέλεχος Μισθοδοσίας (ΚΩΔ: PAYR_ΤΗΕ) - Θεσσαλονίκη

Στέλεχος Μισθοδοσίας (ΚΩΔ: PAYR_ΤΗΕ)

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε. αναζητά για συνεργάτη* της στη Θεσσαλονίκη:

Στέλεχος Μισθοδοσίας (ΚΩΔ: PAYR_ΤΗΕ)
Αρμοδιότητες:
 • Τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία στη μισθοδοσία σε λογιστικό γραφείο ή σε επιχείρηση.
 • Διεξαγωγή ολοκληρωμένου κυκλώματος μισθοδοσίας (επεξεργασία στοιχείων μισθοδοσίας, υπολογισμός μισθοδοσίας, έκδοση και υποβολή ΑΠΔ και Μηνιαίων Βεβαιώσεων ΦΜΥ κ.τ.λ.).
 • Εμπειρία στη διαχείριση διαφορετικών κλαδικών συμβάσεων.
 • Διαχείριση εργαζομένων (προσλήψεις, αποχωρήσεις, απολύσεις, λήξεις συμβάσεων, μεταβολές εργασιακών σχέσεων κ.τ.λ.).
 • Παρακολούθηση εργασιακών συμβάσεων.
 • Καθημερινή υποβολή εντύπων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
 • Payroll reporting.
Προσόντα:
 • Πολύ καλή και επικαιροποιημένη γνώση Εργατικής & Ασφαλιστικής Νομοθεσίας
 • Πολύ καλή γνώση των εφαρμογών μισθοδοσίας της Epsilon Net/ ή και άλλων συστημάτων.
 • Πολύ καλή γνώση MS Office excel
 • Άριστες επικοινωνιακές δυνατότητες και εμπειρία στη διαχείριση πελατών
 • Οργανωτικότητα
 • Ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα