Πίσω

Καριέρα - IT specialist (ΚΩΔ: SKG_IT) - Θεσσαλονίκη

IT specialist (ΚΩΔ: SKG_IT)

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε. αναζητά για συνεργάτη* της στη Θεσσαλονίκη:

IT specialist
Προσόντα:
 • Πτυχίο στην Πληροφορική
 • Αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία ως στην Υποστήριξη ΙΤ
 • Πρακτική εμπειρία με Windows / Linux
 • Γνώση τεχνολογιών LAN, Wireless και VPN για την εκτέλεση βασικών διαδικασιών αντιμετώπισης προβλημάτων
 • Καλή γνώση των διακομιστών
 • Καλή γνώση συστημάτων Hardware
 • Καλή γνώση των Cloud / βάσεων δεδομένων
 • Ικανότητα διάγνωσης και επίλυσης βασικών τεχνικών ζητημάτων
Η εταιρία προσφέρει:
 • Άριστο πακέτο αποδοχών
 • Ομαδικό Πρόγραμμα Ιατρικής Ασφάλειας
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης