Πίσω

Καριέρα - Consultant Εμπορικών Εφαρμογών (ΚΩΔ: CONS_ATH) - Αθήνα

Consultant Εμπορικών Εφαρμογών (ΚΩΔ: CONS_ATH)

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε. αναζητά για συνεργάτη της στην Αθήνα:

Consultant Εμπορικών Εφαρμογών  (ΚΩΔ: CONS_ATH)
Αρμοδιότητες
 • Παρουσίαση, ανάλυση και επεξήγηση όλου του φάσματος των εμπορικών εφαρμογών (ERP, CRM)
 • Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και υποστήριξης σε όλα τα στάδια ενός έργου εγκατάστασης. 
 • Συγκέντρωση και ανάλυση των δεδομένων των αναγκών του πελάτη 
 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση της εφαρμογής, καθώς και υποστήριξη των χρηστών. 
Απαραίτητα Προσόντα:
 • Άριστη γνώση Εμπορικής – Οικονομικής διαχείρισης για επιχειρήσεις
 • Πτυχίο σχολής Πληροφορικής ή σχολής Λογιστιικής κατεύθυνσης ή Μηχανοργάνωσης
 • Άριστη γνώση MS-Office
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και μηχανογραφικής ορολογίας
 • Προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον έτη ως Σύμβουλος Υλοποίησης έργων πληροφορικής ή σε τμήμα IT μηχανογραφημένης εταιρείας
 • Ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο
 • Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα
Επιθυμητά Προσόντα:
 • Γνώσεις Λογιστικής ή και CRM ή και Παραγωγής
 • Εμπειρία σε βάσεις δεδομένων
 • Γνώσεις σύνταξης SQL ή και Scripting
 • Εμπειρία σε reporting tools
Παροχές
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης