Πίσω

Καριέρα - Account Executive (ae-th) - Θεσσαλονίκη

Account Executive (ae-th)

Σκοπός

Η Data Communication, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της, αναζητά για το υποκατάστημα της στη Θεσσαλονίκη, ένα στέλεχος σε ρόλο

Account Executive (Ref. ae-th)

Ο Account Executive είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και διαχείριση τόσο του υφιστάμενου όσο και του δυνητικού πελατολογίου των εμπορικών και λογιστικών εφαρμογών της Data Communication, αναλαμβάνοντας τη συνολική διαχείριση του κύκλου πώλησης από τον αρχικό εντοπισμό δυνητικών πελατών μέχρι και το κλείσιμο της πώλησης.

Ο ιδανικός υποψήφιος διαθέτει εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες και χαρακτηρίζεται από την αφοσίωση με την οποία αναπτύσσει και καλλιεργεί μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας τόσο με το υφιστάμενο πελατολόγιο όσο και με το δίκτυο συνεργατών-μεταπωλητών της Data Communication.
Αρμοδιότητες
 • Ερευνά και εντοπίζει νέες ευκαιρίες πώλησης σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και λογιστικά γραφεία για τη διεύρυνση του πελατολογίου της εταιρίας
 • Προτείνει εναλλακτικά προϊόντα και υπηρεσίες από το ευρύ portfolio της Data Communication, επεκτείνοντας τη συνεργασία με το υφιστάμενο πελατολόγιο της εταιρίας
 • Καθοδηγεί, υποστηρίζει και αναπτύσσει το Δίκτυο Συνεργατών Μεταπωλητών
 • Διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών προς νέους και υφιστάμενους πελάτες επενδύοντας σε σταθερές, μακροχρόνιες συνεργασίες
 • Στοχεύει στη βελτιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών της εταιρίας: αποτελεί το κύριο σημείο επαφής με τους πελάτες και κινητοποιεί τα κατάλληλα άτομα και διαδικασίες για την αποτελεσματική και έγκαιρη επίλυση των θεμάτων των πελατών
Προσόντα
 • 2-3 έτη προϋπηρεσίας στο χώρο των πωλήσεων (εμπειρία στον κλάδο της Πληροφορικής σε πωλήσεις λογισμικού θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα)
 • Πτυχίο στα Οικονομικά/ Λογιστική ή σε συναφές αντικείμενο
 • Γνώση μηχανογραφημένης λογιστικής 
 • Kαλή γνώση αγγλικών
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και την επίτευξη στόχων
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
 • Πελατοκεντρική φιλοσοφία και πνεύμα ομαδικότητας