Πίσω

Καριέρα - Βοηθό Λογιστή με Γνώσεις Μισθοδοσίας (ΚΩΔ: SKG_ACC_) - Θεσσαλονίκη

Βοηθό Λογιστή με Γνώσεις Μισθοδοσίας (ΚΩΔ: SKG_ACC_)

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε αναζητά για συνεργάτη* της στη Θεσσαλονίκη:

Βοηθό Λογιστή με Γνώσεις Μισθοδοσίας (ΚΩΔ: SKG_ACC_)
Αρμοδιότητες:

• Ενασχόληση με τον λογιστικό κύκλο και τη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων

• Ενασχόληση με τον κύκλο μισθοδοσίας (διοικητικό και υπολογιστικό)

• Ενημέρωση των αποτελεσμάτων των απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων των πελατών

• Ενημέρωση των υφιστάμενων πελατών μέσα από τακτικές επισκέψεις για την τρέχουσα οικονομική και φορολογική πορεία τους, καθώς και για τις οφειλές τους σε ασφαλιστικούς και λοιπούς δημόσιους φορείς

• Προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων

• Καταχώριση παραστατικών, υπολογισμός και υποβολή υποχρεώσεων

• Υπολογισμός ΦΠΑ σε συνεργασία με τον λογιστή

• Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές για ανεξόφλητα τιμολόγια και οργάνωση πληρωμών τους

Απαραίτητα Προσόντα

• Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης

• Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχο ρόλο σε λογιστική – φοροτεχνική εταιρία και επιτέλεση μισθοδοσίας προσωπικού

• Πολύ καλή γνώση του λογιστικού κύκλου (απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία) και της φορολογικής νομοθεσίας (φυσικών και νομικών προσώπων)

• Πολύ καλή γνώση της μισθοδοσίας και της εργατικής νομοθεσίας

• Άριστος χειρισμός Η/Υ, MS Office, Gmail, CRM

• Εξοικείωση με τη χρήση λογιστικών προγραμμάτων ή/και συστημάτων ERP

• Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

• Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες

• Πελατοκεντρική νοοτροπία, υπευθυνότητα, συνέπεια

Η εταιρία προσφέρει:

• Άριστο πακέτο αποδοχών

• Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης