Ελληνογερμανική Αγωγή

Η Ελληνογερμανική Αγωγή ιδρύθηκε το 1961, με αποστολή οι απόφοιτοι του σχολείου να έχουν τα απαραίτητα εφόδια για τη ζωή τους και  μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Η εταιρεία

Η Ελληνογερμανική Αγωγή ιδρύθηκε το 1961. Αποστολή της είναι να προσφέρει το κατάλληλο περιβάλλον, ώστε οι απόφοιτοι του σχολείου να έχουν τα απαραίτητα εφόδια για τη ζωή τους και για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

 

Ο εκπαιδευτικός προγραμματισμός του σχολείου είναι ενιαίος από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο. Το βάρος, ανάλογα με την κάθε βαθμίδα, μετατοπίζεται, με στόχο οι μαθητές τελειώνοντας το Λύκειο να έχουν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επιτυχημένη συνέχιση των σπουδών τους.

Επιχειρηματικές προκλήσεις

 • Απαίτηση για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα
 • Ανάγκη για αντικατάσταση της παλαιού τύπου μισθοδοσίας με ένα νέο, υψηλών προδιαγραφών σύστημα
 • Κάλυψη σύνθετων περιπτώσεων μισθοδοσίας
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση προσωπικού
 • Επιλογή και Αξιολόγηση εργαζομένων
 • Άμεση προσαρμογή στις νομοθετικές αλλαγές & τεχνολογικές εξελίξεις

Λύση

Για τις ανάγκες της Ελληνογερμανικής Αγωγής προκρίθηκε η λύση Premium HRM – Μισθοδοσία Εκπαιδευτηρίων με βάση την πληρότητα της εφαρμογής στις περίπλοκες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και την κάλυψη των ιδιαιτεροτήτων των εκπαιδευτηρίων:

 

• Μετάπτωση δεδομένων. Περιελάμβανε τα στοιχεία των εργαζομένων, τις κινήσεις μισθοδοσίας της τρέχουσας χρήσης αλλά και παρελθόντων ετών
• Συγχώνευση των πολλαπλών βάσεων και εταιριών του παλαιού συστήματος σε μια κοινή βάση δεδομένων και μια ενιαία εταιρία
• Σχεδιασμός και υλοποίηση ειδικών απαιτήσεων μισθοδοσίας
• Ανασχεδιασμός των διαδικασιών πρόσληψης & αποχώρησης Εκπαιδευτικού με σκοπό την επιτάχυνσή τους
• Κάλυψη των πολλαπλών απαιτήσεων για οικονομική & στατιστική πληροφόρηση μέσω των έτοιμων αναφορών της Premium HRM
• Ολοκληρωμένη κάλυψη του συνόλου των αναφορών που απαιτούνται από τους δημόσιους οργανισμούς (ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, Ασφαλιστικά Ταμεία, Taxis)
• Σχεδιασμός custom εκτυπώσεων μέσω του ενσωματωμένου εργαλείου report generator
• Επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ κεντρικής διεύθυνσης και υποκαταστήματος, καθώς και επεξεργασία στοιχείων μέσω των εφαρμογών του Microsoft Office (Word, Excel, Outlook κλπ)
• Η υλοποίηση της Premium HRM - Μισθοδοσία διήρκεσε 100 ώρες συμπεριλαμβανομένης στα παραπάνω και της εκπαίδευσης των χρηστών

 

Οφέλη

 • Κάλυψη του συνόλου των αναγκών μιας απαιτητικής μισθοδοσίας
 • Μείωση του χρόνου αποτελεσμάτων μισθοδοσίας και πληροφόρησης κατά 30%
 • Διαχείριση εργαζομένων σε μια κοινή βάση δεδομένων και σε ομογενές πληροφοριακό σύστημα
 • Εργασία σε φιλικό, εύχρηστο περιβάλλον • Άμεση κάλυψη όλων των νομοθετικών αλλαγών
 • Δυνατότητα αποτύπωσης της συνολικής εικόνας του κόστους μισθοδοσίας και δυνατότητα ανάκτησης πληροφοριών από οποιοδήποτε πεδίο της εφαρμογής
 • Διαχείριση εργαζομένων με διαφορετική συνθήκη εργασίας. π.χ. ωρομίσθιοι καθηγητές με διαφορετικό ωρομίσθιο ανάλογα με το μάθημα διδασκαλίας

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν

Ανθρώπινο Δυναμικό & Μισθοδοσία |

Premium HRM

Ολοκληρωμένη λύση Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων για να μεγιστοποιήσετε κάθε επένδυση που κάνετε για τους εργαζομένους σας.

Περισσοτερα

Ανθρώπινο Δυναμικό & Μισθοδοσία |

Premium HRM Μισθοδοσία

Το Premium HRM Μισθοδοσία αποτελεί το πιο λειτουργικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα μισθοδοσίας της ελληνικής αγοράς. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τα λογιστικά γραφεία, ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους και το είδος των εργασιακών σχέσεων. Παρακολουθεί ολοκληρωμένα όλα τα στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία των εργαζομένων, καλύπτει οποιαδήποτε ανάγκη και διαθέτει απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης.

 

Διαλέξτε το Premium HRM Μισθοδοσία που σας ταιριάζει.

Περισσοτερα

ΕΡΓΑ

Δείτε τα υπόλοιπα έργα στον Εκπαιδευτικό κλάδο

Επικοινωνία