DC-Certified Professional

DC-Certified Professional

Η Data Communication προσφέρει στους επαγγελματίες χρήστες των εφαρμογών της, καθώς και σε φοιτητές/σπουδαστές, τη δυνατότητα πιστοποίησης της τεχνογνωσίας και της επαγγελματικής τους επάρκειας. Η πιστοποίηση παρέχεται με την επιτυχή συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε on line εξετάσεις.

Προσφέρονται δύο επίπεδα πιστοποίησης:

DC - Certified Professional Advanced

Απευθύνεται σε επαγγελματίες λογιστές και έμπειρους χρήστες των εφαρμογών της Data Communication.

DC - Certified Professional Core

Απευθύνεται σε φοιτητές/σπουδαστές Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής κ.λπ. που έχουν διδαχθεί στη Σχολή τους τις εφαρμογές της Data Communication.

Επικοινωνία