Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.

Η Data Communication είναι δίπλα σας!

Βρισκόμαστε δίπλα στις Επιχειρήσεις και τα Λογιστικά Γραφεία και προχωρούμε στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και εύκολη μετάβαση των πελατών μας στην εποχή των ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ.